Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (VEPS)

Vykdymo laikas: 2010-02-03 – 2012-07-31
Finansuojanti institucija: Centrinė projektų valdymo agentūra
Projekto vykdytojas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo  biblioteka
Projekto koordinatorius LMAVB: Egidijus Gotalskis
Projekto partneriai:  Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilniaus universitetas (Vilniaus univeriteto biblioteka), Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos ministerijos.

Projekto esmė: Šiuo metu Lietuvoje sukurtos visos būtinos sąlygos Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninto turinio ilgalaikio saugojimo ir sklaidos plėtrai, nes įgyvendinus projektą „Integralios virtualios bibliotekų informacijos sistemos sukūrimas“ buvo sukurta epaveldo sistema, grindžiama vieningu požiūriu į kultūros paveldo objektus, vieningas duomenų bankas ir bendras portalas – www.epaveldas.lt. Sukurtos integralios virtualios sistemos duomenų banke šiuo metu jau yra per 3.000.000 puslapių itin didelę vertę turinčių senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnyčių metrikų. Įgyvendinus šį projektą bus: padidintas projekte dalyvaujančių partnerių skaičius; tęsiami skaitmeninimo darbai: planuojama suskaitmeninti ir patalpinti į duomenų banką bei portalą epaveldas.lt 2.295.506 puslapių archyvų, bibliotekų, muziejų fonduose saugomų dokumentų; 17.000 LDM saugomų vaizdų bei 130.000 LNB saugomų plokštelių (71.580 min. garso įrašų); plėtojamos elektroninės paslaugos.

Tęsiant atminties institucijose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir įgyvendinus šį projektą bus išspręstos šios problemos:

  • atminties institucijose saugomi kultūros paveldo objektai bus perkelti į elektroninę erdvę taip apsaugant juos nuo turinio sunykimo;
  • užtikrinamas informacijos išsaugojimas bei didesnis prieinamumas;
  • padidintas kultūros paveldo objektų aktualumas ir matomumas;
  • realizuota patogesnė prieiga prie VEPS duomenų banke saugomų skaitmenintų kultūros paveldo objektų.

Projekto tikslai:

užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą (toliau – VEPS).

Projekto uždaviniai:

  • plėsti skaitmeninimo tinklą, įtraukiant naujus centrus ir padalinius;
  • plėsti ir tobulinti virtualią skaitmeninto paveldo sistemą;
  • užtikrinti kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir jų sklaidą.