Bibliopolis

Lietuvoje apie knygos muziejaus reikmę svarstoma jau seniai, bet Lietuvos knygos muziejaus, liudijančio, kaip, žvelgiant į Lietuvos rašto ir knygos istoriją, veriasi visuomenės, tautos, valstybės istorija, neturime. Tokie universalieji knygos muziejai (dažniausiai prie didžiųjų bibliotekų) veikia daugelyje Europos miestų (Leipcige nuo 1885 m., Briuselyje nuo 1970 m., Polocke nuo 1990 m., Rygoje nuo 2016 m. ir pan.). LMAVB turtinga gausių istorinių rinkinių, pradedant dantiraščio molio lentelėmis, baigiant įvairiais Lietuvos istorijai svarbiais XIX–XX a. dokumentais. Šis kultūros kapitalas po bibliotekos rekonstrukcijos bus atvertas visuomenės dėmesiui.

Knygos muziejaus idėjai realizuoti pasirinkta Bibliopolio – knygų miesto (valstybės) – metafora. Ji paranki įdaiktinti vientisą muziejinį pasakojimą apie knygos (plačiąja prasme) raidą ir reikšmę mūsų kultūroje. Bibliopolis turės savo senamiestį, naujamiestį ir priemiesčius. Senamiestyje lankytojai galės apžiūrėti „Maldos namus“: bažnyčią, cerkvę, kenesą, sinagogą, mečetę (tema „Knyga ir tikėjimas“). „Amatininkų cechai“ įkūnys tokias knygininkystės istorijai svarbias temas kaip rašto atsiradimas ir plėtra Lietuvoje, popieriaus gamyba, knygų spausdinimas, knygrišystė. Mokslo raidai bus skirta ekspozicija „Universitetas“. Bibliopolyje veiks „Turgavietė“, atversianti ir unikalų Lietuvos knygos istorijos reiškinį – knygnešystę. Netoli nuo turgaus (ir su juo įvairiais aspektais susijęs) – „Kalėjimas“. Jis simbolizuoja cenzūrai skirtą ekspoziciją. „Ligoninėje“ bus galima susipažinti su knygos architektonika, knygos „gydymu“ (restauravimu ir konservavimu), „Mados namuose“ įvairiais aspektais atsiskleis Lietuvos knygos meno raida nuo seniausių laikų iki šiandienos. Specialios ekspozicijos bus skirtos LMAVB istorijai ir bibliotekos pradininkui Tadui Vrublevskiui. Planuojamos ir kitokios knygos muziejaus temos, rutuliojančios įvairius knygos ir su ja susijusius kasdienio gyvenimo aspektus (vadinamieji mažieji pasakojimai). Visų kuriamų ekspozicijų pagrindas – naujieji muziejiniai naratyvai, siunčiantys lankytojui žinią apie Lietuvos knygos kultūros vertybes, santykį su praeitimi, ugdantys jį ir padedantys jam tinkamai orientuotis dabartyje.