Grupuojamųjų dokumentų fondas

Grupuojamųjų dokumentų fonde saugomi laikino pobūdžio dokumentai, kuriuose yra trumpalaikė ir greitai senstanti informacija. Šie dokumentai saugomi nuo 1 iki 5 metų.

Fondą sudaro:

  • Teisiniai dokumentai (instrukcijos, taisyklės, reglamentai, registrai).
  • Pažintinės serijos leidiniai (muziejų, bažnyčių vadovai, kraštotyrinė medžiaga apie Lietuvą).
  • Mokomosios vaizdinės (nėrimo, mezgimo, siuvimo, dailės, darbelių) priemonės.
  • Mokslo ir švietimo įstaigų leidiniai (metodinės priemonės, rekomendacijos, mokymo programos, planai, laboratoriniai darbai).
  • Informaciniai leidiniai (rodikliai, rezultatai, apžvalgos, suvestinės, rekomendacijos).
  • Reklaminiai leidiniai (renginių planai, programos, kvietimai, prekių katalogai).

Grupuojamųjų dokumentų fondas saugomas Bendrojoje skaitykloje. Dokumentai tvarkomi dalykiniu principu (pagal UDK). Juos galima užsakyti elektroniniame kataloge arba Bendrojoje skaitykloje, skaityti vietoje.