Bibliotekos leidiniai

Bibliotekos leidinius galima įsigyti Abonemente (1 aukštas, 2 kabinetas). 
Tel.: (8 5) 262 36 78 
Parduodamų leidinių sąrašas >>>

2020

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka9.  Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. – ISSN 1648-9772

Andriaus Sniadeckio portretai = Portraits of Jędrzej Śniadecki / sudarė Neringa Markauskaitė, Birutė Railienė ; vertė į anglų kalbą Justina Reštikaitė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. – ISBN 9789986498834

2019

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka2015/2016.  Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. – 199 p. – ISSN 1648-9772

XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose : katalogas / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; sudarė Rita Urbaitytė ; aprašus kūrė Sigitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; redaktorė Daiva Narbutienė ; vertė Ana Venclovienė ; fotografas Rokas Gelažius. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. – 2 tomai. – ISBN 9789986498803 (Tomas 1), 9789986498827 (Tomas 2) 

2018

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka2013/2014.  Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. – 222 p. – ISSN 1648-9772

Scripta manent : straipsniai, bibliografijos rodyklė / Danutė Labanauskienė ; [sudarė Gita Drungilienė, Giedrė Miknienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. – 174 p. – ISBN 9789986498780 

 2017

Lietuvių kalbotyra, 2006-2010. : [elektroninis išteklius] literatūros rodyklė / [sudarė : Rasa Pukėnienė, Audronė Stasiukaitytė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – 1 kompakt. diskas. – ISBN 9789986498773
Vaclovas Aliulis : bibliografijos rodyklė, 2010-2015 / [sudarytoja Bronislava Kisielienė] ; [redaktorė Rasa Pukėnienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – 44 p. :  portr. – ISBN 9789986498766
Pranciškaus Skorinos „Rusėniškajai Biblijai“ - 500 / [tekstų autoriai: Rima Cicėnienė ... [et al.]] ; sudarė Sigitas Narbutas ; [redaktorė Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – 138 p. : iliustr., faks., portr., žml. – ISBN 9789986498728

2016

Atminimų sodai : albumistikos etiudai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos album amicorum katalogas / sudarytojos Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – 780 p. :  iliustr., faks. – 9789986498698

Jūratė Stauskaitė. Esu : gyvenimo aprašymas, kūrinių reprodukcijos, straipsniai, bibliografijos rodyklė / [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka] ; [sudarytoja Bronislava Kisielienė] ; [redaktorė Rasa Pukėnienė] ; [vertėja Ana Venclovienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – 190 p. :  iliustr., portr. – ISBN 9789986498711

Imunologijos raida Lietuvoje : trys amžiai : nuo empirinių užuominų apie atsparumą iki imuniteto tyrimų : mokslinė monografija / Lietuvos imunologų draugija, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [sudarytojai: Vytas Antanas Tamošiūnas ... [et al.] ; [moksliniai redaktoriai Radvilė Malickaitė, Vytas Antanas Tamošiūnas]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – 615 p. :  iliustr., diagr., portr., lent. – ISBN 97899864987042015

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka2011/2012.  Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. – 282 p., [4] iliustr. lap. – ISSN 1648-9772

Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas = Sacer nomenclator familiarum etstemmatum Magni Ducatus Lituaniae et provinciarum ad eum pertinentium / Albertas Kojalavičius-Vijūkas ; iš lotynų kalbos vertė, [sudarė, pratarmę ir straipsnį parašė] Sigitas Narbutas ; [straipsnį parašė Edmundas Rimša] ; [komentarus parašė, šaltinių ir literatūros sąrašą parengė Sigitas Narbutas ir Edmundas Rimša] ; [asmenvardžių rodyklę parengė ir knygą redagavo Daiva Narbutienė] ; [straipsnius į anglų k. vertė Ana Venclovienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. – LXX, 809 p. :  faks. – ISBN 9789986498681

Kristijonas Donelaitis : bibliografijos rodyklė / sudarė Daiva Narbutienė ; aprašus kūrė Nijolė Lietuvninkaitė ... [et al.] ; [redagavo Daiva Narbutienė, Rasa Pukėnienė] ; [į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė] ; [rodykles sudarė Danguolė Palačionytė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. – 638 p., [8] iliustr. lap. – ISBN 9789986498650

Jonas Basanavičius : bibliografijos rodyklė. D. 1, Jono Basanavičiaus darbai / sudarytoja Jadvyga Kulikauskienė ; [redaktorė Rasa Pukėnienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. – 466 p. :  faks., portr. – ISBN 9789986498674

Vilnius ženkleliuose : albumas / sudarytojai Birutė Railienė ir Darius Raila.  Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. – XXIV, 466 p. :  iliustr. – ISBN 9789986498643

2014

Lietuvių mokslo draugijos paveldas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje : bibliografijos rodyklė / sudarė Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė.  Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014. – 132 p., [12] iliustr. l. – ISBN 978-9986-498-63-6

Kristijonas Donelaitis : metų ir raštų ratas / sudarė Sigitas Narbutas ; [tekstų autoriai: Napalys Kitkauskas ... [et al.].  Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014.   150 p. : faks., iliustr., portr., žml. – ISBN 978-9986-498-62-9

2013

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka  2009/2010.  Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2013. ISSN 1648-9772

Ant kraterio krašto : vienos šeimos kelionės epas per karo meto Rusiją / Mykolas Giedraitis ; su Normano Deiviso pratarme ; [į lietuvių kalbą išvertė Ana Venclovienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2013. – 213 p. : iliustr., genealog. lent. – ISBN 978-9986-498-61-2

2012

Tadas Vrublevskis : mintys ir darbai : bibliografijos rodyklė / sudarė Bronislava Kisielienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 260 p., [12] iliustr. lap. – ISBN 978-9986-498-60-5

Rimantas Jasas : bibliografijos rodyklė / sudarė  Jadvyga Kulikauskienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 116 p., [8] iliustr. lap. – ISBN 978-9986-498-59-9

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012 : [jubiliejinis informacinis leidinys / tekstų autoriai: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; redaktorė Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 35 p. :  iliustr., portr., faks. – ISBN 978-9986-498-53-7

The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 1912–2012 : [anniversary information issue] / text authors: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; editor Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 35 p. :  iliustr., portr., faks. – ISBN 978-9986-498-53-8

Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, 1912–2012 : jubileuszowy folder informacyjny / autorzy: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; redaktor Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 35 p. :  iliustr., portr., faks. – ISBN 978-9986-498-53-5

Tarptautinė mokslinė konferencija Mokslinė biblioteka kultūros permainų ir technologijos inovacijų sąlygomis, 2012 m. gegužės 3–4 d., Vilnius : [programa] = International Scientific Conference Scientific library under conditions of cultural change and technology innovation, 03–04 May, 2012, Vilnius : [programme]. – Vilnius, 2012. – [22] p. – ISBN 978-9986-498-55-1

Kraujo lašo paslaptys : Vyto Antano Tamošiūno bibliografijos rodyklė / sudarė Birutė Railienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 228 p., [20] Iliustr. lap. – ISBN 978-9986-498-58-2

Jūsų nuostabioji imuninė sistema : kaip saugomas jūsų kūnas / Japonijos imunologų draugija ; iš anglų kalbos vertė D. Davidonienė ; mokslinis konsultantas V. Tamošiūnas. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 71, [1] p. : Iliustr. – ISBN 978-9986-498-54-4

 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka [vaizdo įrašas] / scenarijaus autorius ir režisierius Raimondas Sipavičius. – Vilnius, 2012. – 1 vaizdo diskas

2011

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2007/2008. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. ISSN 1648-9772

Vaclovas Aliulis : bibliografijos rodyklė / sudarė Vaida Juodėnienė, Bronislava Kisielienė ; [redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Juozas Marcinkevičius (pirm.), Sigitas Narbutas, Rasa Pukėnienė, Birutė Railienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. – 245 p., [8] faks. lap. : faks. – ISBN 978-9986-498-50-6

Algimantas Grigelis : bibliografijos rodyklė / sudarė: Vaida Juodėnienė, Džiuljeta Malinauskaitė, Birutė Railienė ; ats. red. Rasa Pukėnienė ; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas. – Vilnius : UAB „Utenos Indra", 2011. – 320 p. : iliustr. – Santr. angl.  – ISBN 978-9986-498-49-0

 

 

Irena Eitminavičiūtė : bibliografijos rodyklė / sudarė Donatas Ustinavičius ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Sigitas Narbutas, Ilona Norkienė (ats. red.), Jadvyga Olechnovičienė, Birutė Railienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. – 84 p. – ISBN 978-9986-498-52-0

Leonora Živilė Gelumbauskaitė : bibliografijos rodyklė / sudarė Sigita Dagienė ; ats. red. Rasa Pukėnienė ; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas. – Vilnius : UAB „Utenos Indra", 2011. – 96 p. : iliustr. – ISBN 978-9986-498-48-3

 

Juozas Marcinkevičius : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [sudarė Aida Grybienė ir Birutė Railienė ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas, Daiva Narbutienė (atsakomoji redaktorė)]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. – 69 p. – ISBN 978-9986-498-51-3

2010

Arte et Marte : senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms : parodos katalogas, 2010 liepos 7-rugpjūčio 3 d.  / [parodą rengė ir katalogą sudarė Danguolė Palačionytė ir Violeta Radvilienė; redaktorė Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2010. – 110 p.  ISBN 978-9986-498-46-9

Lietuvių kalbotyra, 2001–2005  [Elektroninis išteklius] : literatūros rodyklė / sudarė: Kristina Janušaitė, Rasa Pukėnienė ; spaudai parengė Rasa Pukėnienė ; redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), Sigitas Narbutas, Lina Kanopkienė (ats. red.), Stasys Keinys ... [ir kt.]. – Vilnius : Lietuvos MA Vrublevskių b-ka ; Lietuvių k. inst., 2010. –  1 kompakt. plokštelė. [856 p.]. ISBN 978-9986-498-47-6

Valstybinės reikšmės bibliotekos Lietuvoje : publikacijų ir diskusijų rinkinys / parengė Sigita Vikšraitienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2010. – 112 p. ISBN 978-9986-498-45-2

2009

Antanas Buračas : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka; parengė Birutė Railienė, Danutė Sklėriūte; redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), et. al. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2009. – 263 p. ISBN 978-9986-498-44-5 

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : [tęstinis darbų rinkinys / redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė, Danutė Labanauskienė, Juozas Marcinkevičius (pirmininkas), Daiva Narbutienė (atsakomoji redaktorė), Povilas Saudargas, Elena Stasiukaitienė; Irena Štikonaitė (redaktorė)]. - 2005/2006 (2009). - [Utena] : Utenos Indra, 2009. ISSN 1648-9772

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Paveldas ir raida, 1557–2007 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė Elena Stasiukaitienė ; redaktorių kolegija: Leokadija Kairelienė, Lina Kanopkienė (ats. red), Juozas Marcinkevičius (pirm.), Birutė Railienė, Povilas Saudargas. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2009. – 432 p.  ISBN 978-9986-08-047-3

Vytautas Merkys [Elektroninis išteklius] : bibliografijos rodyklė : 1950-2008 / sudarė Ugnė Baronienė, Algimantas Katilius ; redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė, Juozas Marcinkevičius (pirm.).  – 1 kompakt. diskas. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2009.  ISBN 978-9986-498-43-8

2008

Lietuvos istorijos bibliografija, 1981–1985 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė Aida Grybienė ; redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė (ats. red.), Juozas Marcinkevičius (pirm.), Povilas Saudargas, Birutė Railienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008. – 607 p. – ISBN 978-9986-498-42-1

Ona Voverienė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: Giedrė Miknienė, Džiuljeta Malinauskaitė; įžanginį straipsnį „Yra asmenybė – yra ir darbas, ir istorijos vyksmas“ parašė Birutė Railienė. – Vilnius : Mokslo aidai, 2008. – 368 p. – Asmenvardžių r-klė: p. 345–368. – ISBN 978-9986-498-41-4

Povilas Saudargas : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka; parengė Bronislava Kisielienė; redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), Kristina Janušaitė, Birutė Railienė (ats. red.). – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008. – 64, [2] p. - ISBN 978-9986-498-40-7

Romanas Plečkaitis : bibliografijos rodyklė/ Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto biblioteka, Filosofijos istorijos ir logikos katedra ; sudarė: Angelė Putelienė, Salomėja Peciulkienė. – Vilnius : [S. n.], [2008]. – 46 p. – ISBN 978-9955-33-287-9

Stasys Stačiokas : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [parengė: Bronislava Kisielienė, Birutė Railienė ; redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė (ats. red.), Juozas Marcinkevičius (pirm.), Povilas Saudargas]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008. – 261, [3] p. : iliustr., portr. - Gretut. tekstas liet., angl. – Asmenvardžių r-klė: p. 256–261. – ISBN 978–9986–498–39–1

Vilniaus Evangelikų Reformatų Sinodo bibliotekai — 450 : parodos katalogas [elektroninis išteklius] / įvadinį tekstą ir aprašus parengė Violeta Radvilienė.

Vitalijus Janickis : bibliografijos rodyklė / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; parengė: Birutė Railienė, Vitalijus Janickis. – Kaunas : Technologija, 2008. – 111 p. : iliustr.

Vytautas Juodkazis : bibliografijos rodyklė / [sudarė Vaida Juodėnienė ; redaktorių kolegija: Algimantas Grigelis, Juozas Marcinkevičius (pirm.), Birutė Railienė (ats. red.), Povilas Saudargas]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Vilniaus universitetas, 2008. - ISBN 978-9955-815-50-1

2007

Adelė Ubeikaitė : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė E. Paškevičiūtė-Kundrotienė ; redaktorių kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius, 2007. – 46 p. – Kn. taip pat: Lietuvių kalbotyros metraštininkė : [įžanginis straipsnis] / B. Railienė], p. 8–11.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : [tęstinis darbų rinkinys / redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė, Danutė Labanauskienė, Juozas Marcinkevičius (pirmininkas), Daiva Narbutienė (atsakomoji redaktorė), Povilas Saudargas, Elena Stasiukaitienė; Virginija Aputienė (redaktorė)]. - 2003/2004 (2007). - Vilnius : Margi raštai, 2007. - ISSN 1648-9772

XVI–XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje = Lithuanica saeculi sexti ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae : katalogas / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: D. Narbutienė, V. Radvilienė, D. Rauckytė-Bikauskienė ; redaktorė D. Narbutienė. – Vilnius, 2007. – 503 p. : iliustr. – Pagalbinės r-klės: p. 435–502. – Kn. taip pat: Senoji Lietuvos MA lituanika : [įvadinis straipsnis] / D. Narbutienė, p. VII–XVI].

2006

Juozas Algimantas Krikštopaitis : bibliografijos rodyklė / Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: A. Putelienė, L. Zinkutė. – Vilnius, 2006. – 110 p. : portr. – Kn. taip pat: Beauštantis šių metų pavasaris / Ž. Jackūnas, p. 9–14.

Lietuvos istorijos bibliografija, 1976–1980 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; medžiagą rinko: J. Kulikauskienė, B. Kisielienė, A. Vitkauskienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas ; mokslinis konsultantas R. Jasas. – Vilnius, 2006. – 496 p.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2003/2004 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; redaktorių kolegija: L. Kanopkienė, D. Labanauskienė, J. Marcinkevičius (pirm.), D. Narbutienė (ats. red.), P. Saudargas, E. Stasiukaitienė ; redaktorė V. Aputienė. – Vilnius, 2006. – 224 p. : portr., lent.

Sofija Kanopkaitė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; parengė E. Fedorovskytė ; redaktorių kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), I. Norkienė, P. Saudargas, E. Stasiukaitienė, V. A. Tamošiūnas. – Vilnius, 2006. – 136 p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat: Gyvenimas – mokslui, mokslas – gyvenimui / V. A. Tamošiūnas ; Per laiko prizmę pažvelgus / J. Račkus ; Post scriptum / S. Kanopkaitė : [įžanginiai straipsniai], p. 10–30.

2005

Akademikas Bronius Grigelionis : bibliografijos rodyklė / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija G. Dzemyda, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius, S. Rutkauskas (pirm.), M. Sapagovas. – Vilnius, 2005. – 126 p. – Kn. taip pat: Pratarmė / A. Ališauskienė, p. 5.

Lietuvių kalbotyra, 1996–2000 = Litauische Sprachwissenschaft, 1996–2000 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė S. Dagienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), K. Morkūnas, R. Pukėnienė (ats. red.), B. Railienė, A. Sabaliauskas, P. Saudargas. – Vilnius, 2005. – 774 p.

Publikacijų duomenų bazė : bendroji sudarymo metodika / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Kauno technologijos universitetas ; parengė: N. Kolesinskienė, G. Sasnauskaitė ; atsakomoji redaktorė L. Bloveščiūnienė. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas : Technologija, 2005. – 116 p. : iliustr.

Theodor von Grotthuss, 1785–1822 : bibliography / Library of the Lithuanian academy of sciences, Institute of chemistry, Theodor Grotthusss foundation ; sudarė J. Kulikauskienė ; redakcinė kolegija: D. Malinauskaitė, J. Marcinkevičius (pirm.), L. Kanopkienė (ats. red.), B. Railienė, P. Saudargas, A. Vaškelis. – Vilnius, 2005. – 20 p.

2004

Lietuvos botanika, 1976–1980 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Botanikos institutas ; sudarė S. Norkūnienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas, M. Strukčinskas. – Vilnius : Botanikos inst. l-kla, 2004. – 436 p.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2001/2002 : [tęstinis darbų rinkinys] / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė, D. Labanauskienė, J. Marcinkevičius (pirm.), D. Narbutienė (ats. red.), P. Saudargas, E. Stasiukaitienė, V. Aputienė (red.). – Vilnius : Margi raštai, 2004. – 199 p. : iliustr., lent.

Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów archiwalnych i bibliotecznych = Moksliniai lenkų-lietuvių kontaktai archyvinių ir bibliotekinių rinkinių šviesoje / Archiwum Polskiej Akademini Nauk, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; moksliniai redaktoriai: J. Arvaniti, A. Roszkowski. – Warszawa, 2004. – 286 p. : iliustr. – Tekstas lenk., liet. – Bibliogr. išnašose. – Kn. taip pat: [Įvadas (lenk., liet.)] / J. Marcinkevičius, p. 3–4.

Vincas Kudirka : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: G. Sasnauskaitė, R. Pukėnienė, I. Ledas ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius : Margi raštai, 2004. – 567 p.

2003

Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1901–1903 =Publications of Lithuanian periodicals, 1901–1903 = Publikationen der Litauischen Periodika, 1901–1903 : Lietuvos bibliografija. Serija C / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: A. Sitnikaitė, R. Kazlauskienė ; redaktorės: V. Debesienė, R. Pukėnienė ; redakcinė kolegija: R. Varnienė (pirm.), O. Janonis (pirm. pavad.), J. Marcinkevičius ir kt. – Vilnius, 2003. – 576 p.

Lietuvių kalbotyra, 1981–1985 = Litauische Sprachwissenschaft, 1981–1985 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė: R. Sedekerskytė, A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), K. Morkūnas, B. Railienė, A. Sabaliauskas, G. Sasnauskaitė, P. Saudargas. – Vilnius, 2003. – 339 p.

Lietuvių kalbotyra, 1991–1995 = Litauische Sprachwissenschaft, 1991–1995 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė: S. Dagienė, J. Matuzaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), K. Morkūnas, R. Pukėnienė (ats. red.), B. Railienė, A. Sabaliauskas, G. Sasnauskaitė, P. Saudargas. – Vilnius, 2003. – 544 p.

Lietuvos evangelikų liuteronų ir reformatų spauda XVI–XVIII a. : parodos katalogas [elektroninis išteklius] / apibendrinamuosius įvadinius tekstus parašė Mindaugas Sabutis, leidinius išrinko ir aprašė Daiva Narbutienė.

Lietuvos mokslo institutų publikacijų duomenų bazė : bendrieji sudarymo principai ir publikacijų įrašymo taisyklės / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; parengė: N. Kolesinskienė, G. Sasnauskaitė ; redaktorė R. Pukėnienė. – Vilnius, 2003. – 47 p.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografijos rodyklė, 1991 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: B. Kisielienė, G. Sasnauskaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė (ats. red.), P. Saudargas. – Vilnius, 2003. – 199 p.

Parchment’s Digital Images Archive = Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas : laikotarpiai XII–XV a. / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Matematikos ir informatikos institutas ; projekto kūrybinė grupė ; projekto vadovė R. Cicėnienė  ; programavimas E. Ožeraitis ; archyviniai aprašai: G. Kanišauskaitė, I. Pajėdaitė ; skaitmeninių vaizdų kūrimas A. Bielko ; vertimas į anglų kalbą R. Ščekaturovaitė. – Vilnius : UNESCO, 2003. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) + 1 lapelis (sulankst.). – Tekstas liet., angl. – http://www.mab.lt/pergamentai/. – ISBN 9986-498-33-3.

Periodinių leidinių pavadinimų trumpinimų sąrašas / [sudarytoja R. Kazlauskienė ; Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Bibliografijos skyrius]. – Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos biblioteka], 2003. – 21 p.

2002

Benediktas Juodka : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė I. Norkienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius, 2002. – 144 p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat: „Gyvenimas kūrybai“ : [įžanginis straipsnis] / S. Kanopkaitė, p. 8–21.

Ekslibrisai : Kazachija : parodos katalogas / Marzija Žaksygarina ; sudarytojas Alfonsas Čepauskas. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : Lietuvos ekslibrisininkų klubas, 2002. – [13, 2] p., įsk. virš. : iliustr.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1987–1988 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: L. Banytė, D. Stašienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė, J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, A. Steponaitienė (ats. red.). – Vilnius, 2002. – 395 p.

XV–XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas = Index librorum latinorum Lituaniae saeculi quinti decimi et sexti decimi / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: D. Narbutienė, S. Narbutas ; redakcinė komisija: P. U. Dini, J. Girdzijauskas, A. Jovaišas, D. Kuolys, I. Lukšaitė, S. Narbutas (leid. red.), D. Pociūtė, E. Ulčinaitė. – Vilnius, 2002. – 238 p.

Tomas Sakalauskas : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Kisielienė ; dailininkė J. Stauskaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 2002. – 100 p. : portr.

2001

Akademikas Jonas Mockus : bibliografinė rodyklė / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Steponaitienė ir kt. – Vilnius, 2001. – 66 p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat : Trumpa akademiko Jono Mockaus mokslinės veiklos apžvalga : [įžanginis straipsnis] / M. Sapagovas, p. 7-8.

Algimantas Grigelis : trys gyvenimo briaunos : literatūros rodyklė / Lietuvos geologijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Railienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius, A. Steponaitienė (ats. red.) ir kt. – Vilnius, 2001. – 138 p. : iliustr. – Kn. taip pat : Profesorius Algimantas Grigelis ir jo veikla geologijos mokslo baruose : [įžanginis straipsnis] / V. Kadūnas, p. 7-13.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1989–1990 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: L. Banytė, G. Sasnauskaitė, R. Pukėnienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius, B. Railienė, A. Steponaitienė (ats. red.). – Vilnius, 2001. – 610 p.

2000

Akademikas Adolfas Laimutis Telksnys : bibliografinė rodyklė / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius, 2000. – 136 p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat : Trumpa profesoriaus habilituoto daktaro Laimučio Telksnio mokslinės veiklos apžvalga : [įžanginis straipsnis] / M. Sapagovas, N. Kligienė, p. 7-9.

Dionizas Poškus : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Chemijos institutas ; medžiagą surinko D. Poškus ; spaudai parengė Z. Valantiejienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 2000. – 46 p. – Kn. taip pat : Profesorius Dionizas Poškus : [įžanginis straipsnis] / A. Vaškelis, p. 6-16.

Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1898-1900 = Publications of Lithuanian periodicals, 1898-1900 = Publikationen der Litauischen Periodika, 1898-1900 : Lietuvos bibliografija. Serija C / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė E. Krivaščenko ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius, L. Kanopkienė (red.), V. Debesienė (ats. red.). – Vilnius, 2000. – 515 p. : iliustr., faks.

Lietuvių kalbotyra, 1986-1990 = Litauische Sprachwissenschaft, 1986-1990 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė J. Pakalniškytė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, G. Sasnauskaitė, P. Saudargas ir kt. – Vilnius, 2000. – 344 p. – Kn. taip pat : „Lietuvių kalbotyra, 1986-1990“ : [įžanginis straipsnis liet., vok.] / K. Morkūnas, A. Sabaliauskas, p. 7-12.

Vytautas Kontrimavičius : bibliografinė rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Ekologijos institutas ; sudarė V. Vanagaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 2000. – 74 p. : portr. – Kn. taip pat : Akademikas Vytautas Kontrimavičius ir jo mokslinė veikla : [įžanginis straipsnis] / B. Juodka, J. Virbickas, p. 8-12.

1999-1956  >>>