Lietuvos mokslo institucijos

Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai

Gamtos tyrimų centras 
Lietuvių kalbos institutas
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas  
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
Lietuvos energetikos institutas 
Lietuvos istorijos institutas 
Lietuvos kultūros tyrimų institutas 
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Lietuvos teisės institutas 
Nacionalinis vėžio institutas 
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras 

Valstybinės aukštosios mokyklos (universitetai)

Aleksandro Stulginskio universitetas 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Kauno technologijos universitetas
Klaipėdos universitetas 
Lietuvos edukologijos universitetas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Lietuvos sporto universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Šiaulių universitetas  
Vilniaus dailės akademija 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas 

Mokslo ir studijų politiką formuojančios institucijos

Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Kitos ministerijos.

Mokslo ir studijų politiką  įgyvendinančios institucijos

Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslų akademija
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Valstybinis studijų fondas
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų komisija
Aukštojo mokslo taryba
Studijų kokybės vertinimo centras
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius
Vyriausybės ir švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos, mokslo ir studijų institucijos

Pagal AIKOS: atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. xi-242 pakeitimo įstatymas