Duomenų bazės

Duomenų bazėmis galima naudotis bet kurioje darbo vietoje prisijungus prie bibliotekos virtualaus nuotolinio tinklo (VPN) arba bibliotekoje esančiose darbo vietose.
Apie duomenų bazių slaptažodžius, bibliotekoje prenumeruojamas ir testuojamas bazes konsultuoja ir informuoja Donatas Ustinavičius, tel. 8 672 02794, el. paštas: donatas.ustinavicius@mab.lt

Duomenų bazių duomenys tik nedideliais kiekiais gali būti perrašomi į savo kompiuterį. Tokių duomenų perdavimas tretiesiems asmenims, talpinimas į internetą ar naudojimas komerciniams tikslams griežtai draudžiamas.

Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas (Mokomoji medžiaga sukurta įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ (projekto kodas 01.1.1-CPVA-V-701-01-0001).