Direkcija

Direktorius
Dr. Sigitas Narbutas
(8 5) 262 9537

Direktoriaus pavaduotoja mokslui
Dr. Rima Cicėnienė
2 aukštas, 26 kamb.
(8 5) 262 7929

Direktoriaus pavaduotoja finansų reikalams
Vanda Tuguši
2 aukštas, 24 kamb.
(8 5) 212 3732

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Tadas Valentukevičius
(8 5) 261 0052

Mokslinė sekretorė
Leokadija Kairelienė
2 aukštas, 27 kamb.
Telefonas (8 5) 212 0858

Vyresnioji buhalterė
Aldona Vachninienė
(8 5) 212 37 32

Sekretorė
Violeta Kuzmaitė
(8 5) 262 95 37