Mokslo žurnalai


Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

Į sąrašą įtraukiami recenzuojami mokslo žurnalai. 

Leidinio buvimas duomenų bazėse skelbiamas remiantis žurnale pateikta informacija. Leidėjų pateikta informacija skelbiama nuolat.

Lietuvos mokslo taryba atkreipia dėmesį, kad 2010 m. birželio 21 d. Tarybos nutarimu Nr. VII–41 (Žin., 2010, Nr. 86- 4578) Tarybos 2005 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. VI-24 Dėl Tarptautinių duomenų bazių ir 2006 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. VI-30 Dėl Tarptautinių duomenų bazių sąrašo papildymo pripažinti netekusiais galios. Prašome nesivadovauti šiais dokumentais.

Pastabas ir pasiūlymus siųskite Eglei Šegždienei  egle.segzdienemab.lt

LMAVB skyrius mokslo institutuose, tel. (85) 212 04 47