Rinkiniai ir kolekcijos


Asmenų ar kolektyvų dovanotų knygų rinkiniai 


Specialieji bibliotekos rinkiniai