Literatūra mainams

Komplektavimo skyrius vykdo knygų mainus su įvairiomis mokslinėmis įstaigomis bei bibliotekomis. Šiam tikslui skyriuje yra mainų fondas.

Mainų fonde kaupiami specialiai įsigyti keistis su kitomis bibliotekomis bei informacijos įstaigomis dokumentai. Mainų fondas sudaromas  vadovaujantis mainų partnerių poreikiu bei jų interesais. Mainų partnerių skaičius kintamas – apie 350 (beveik su 50 pasaulio šalių). Per metus mainais gaunama apie 4–5 tūkst. spaudos vienetų. Didžiąją dalį (apie 80%) gaunamų dokumentų sudaro mokslinė periodika bei serijiniai leidiniai. LMAVB mainų partneriams siunčia LMA, Lietuvos mokslo institutų ir kt. mokslo institucijų bei aukštųjų mokyklų  leidžiamą mokslinę periodiką, serijinius leidinius ir knygas bei informacinius leidinius. Kasmet mainų fondas papildomas apie 3–4 tūkst. egzempliorių. Mainų partneriams kasmet išsiunčiama apie 3–5 tūkst. už maždaug 20–30 tūkst. eurų, gaunama apie 3–4 tūkst. spaudos vienetų už maždaug 60–100 tūkst. eurų.

Mainų fonde esančiais leidiniais skaitytojai neaptarnaujami. 

Aktyviausi mainų partneriai:

 • British Library (London),
 • Österreichische Akademie der Wissenschaften (Wien),
 • Österreichische Nationalbibliothek (Wien),
 • Library of Congress (Washington)
 • Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk (Kraków),
 • Uniwersytet Jagiellonski. Biblioteka Jagiellonska (Kraków),
 • Biblioteka Narodowa (Warszawa),
 • Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa)
 • Exchange Centre for Scientific Literature (Helsinki),
 • Deutsche Bücherei Leipzig (Leipzig),
 • Herder-Institut Marburg. Bibliothek (Marburg),
 • Центральная научная библиотека им. Я. Коласа (Минск),
 • Библиотека РАН по Естественным Наукам (Москва),
 • Российская Национальная Библиотека (Санкт-Петербург).