Projektas „Lituanistika“

Duomenų bazė Lituanistika kuriama pagal Europos struktūrinių fondų remiamus projektus. Nuo 2006 metų yra parengti trys projektai. Nors pagrindiniai duomenų bazės tikslai ir rengimo principai lieka nepakitę, kiekviename projekte išskiriami skirtingi numatytų veiklų akcentai. Pirmame projekte dėmesys buvo sutelktas į mokslinį duomenų bazės tikslų, uždavinių ir rengimo principų pagrindimą, informacinės sistemos parinkimą ir įdiegimą, taip pat pradiniam duomenų bazė turiniui suformuoti. Antrame etape buvo susitelkta į tyrėjų gebėjimų stiprinimą. Trečiame etape vykdoma duomenų bazės plėtotė, ypač tobulinama duomenų bazė, lituanistikos sklaida, integracija į kitas informacines sistemas, siekiama įteisinti duomenų bazę, vykdoma humanitarinių ir socialinių mokslų vartotojų apklausa, jų mokymai. 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka yra partneris, atsakingas už „Lituanistikos“ duomenų  bazės rengimą. Projekto tikslas – kurti ekspertuojamą informacinę lituanistikos duomenų bazę bei pateikti mokslinę informaciją apie humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimus, kaip dalies Europos mokslo produkcijos, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos istorija ir dabartis (įskaitant šaltinių publikacijas), taip pat mokslų terminija lietuvių kalba, ir užtikrinti galimybę humanitarinių ir socialinių sričių mokslininkams pristatyti savo mokslinę produkciją plačiajai visuomenei ir mokslininkams. Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų srities mokslininkai turi galimybę šioje bazėje pristatyti savo mokslinius pasiekimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis bei įtvirtinti savo kaip mokslininkų pripažinimą ir kompetenciją. Kokybinį pateiktos medžiagos vertinimą atlieka du Lietuvos mokslų tarybos parinkti ekspertai. Bazėje pateikiamos darbų santraukos lietuvių ir anglų kalbomis. Pagal visus santraukų žodžius galima teminė paieška. Šalia publikacijos bibliografinių duomenų pateikiami cituotos literatūros sąrašai, o specialiųjų nuorodų sistema leidžia surasti bazėje esančias publikacijas. 2010 metais bazėje buvo 16000 mokslo darbų. Bent 50% visų darbų skelbiama su tekstais.  

Skaičiai ir faktai

2006–2008 m.

  • parengta galimybių studija;
  • sukurta humanitarinės ir socialinės srities lituanistinės mokslinės produkcijos vertinimo metodika;
  • sukurta Lituanistikos bazė, kurioje yra 9000 kokybę atitinkančių publikacijų iš 11000 pateiktų įvertinti.

2009–2010 m.  

  • papildyta duomenų bazė; joje 16000 kokybę atitinkančių publikacijų iš 20000 pateiktų įvertinti;
  • surengti mokymai socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjams ir studentams apie kokybinius mokslo darbų kriterijus, mokslinės produkcijos žanrus;
  • pradėta rengti personalijų bazė (54 įrašai);
  • plečiamos bazės informacinės sistemos galimybės – automatizuotas ekspertavimo procesas, vartotojams pateikiami visi publikacijų tekstai.