Tadas Vrublevskis: gyvenimas ir darbai

Tadas Vrublevskis: gyvenimas ir darbai – Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektas LIT-5-29.

2012 metais Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka iškilmingai paminėjo 100-mečio jubiliejų. Ta progai ketinama skelbti informaciją apie Bibliotekos fundatoriaus Tado Vrublevskio veiklą spaudoje ir renginių metu.

2013 m., minint 155-ąsias gimimo metines, bus pristatyta jo darbų ir literatūros apie jį bibliografijos rodyklė Tadas Vrublevskis: mintys ir darbai. Leidinio struktūra įprasta: pratarmė, svarbiausios gyvenimo, profesinės, visuomeninės veiklos datos, bibliografiniai įrašai, asmenvardžių rodyklė. Knygoje taip pat bus spausdinami moksliniai straipsniai apie T. Vrublevskio veiklą.

Projekto vykdytojas – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.

Apie Tadą Vrublevskį ir jo veiklą:

  1. Kisielienė B. Tadas Vrublevskis ir jo bibliografijos rodyklė // Mokslo Lietuva. – 2012, spal. 4 (Nr. 17); spal. 18 (Nr. 18). – Tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2012 m. lapkr. 27 d.]. Prieiga per internetą: http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2012/2012/10/tadas-vrublevskis-ir-jo-bibliografijos-rodykle/
  2. Railienė B. LMA Vrublevskių bibliotekai – 100 : paroda „Istoriniai Vrublevskių bibliotekos rinkiniai“ // Tarp knygų. – 2012, Nr. 5, p. 31.  
  3. Railienė B. Tadas Stanislovas Vrublevskis (Tadeusz Stanisław Wróblewski) [interaktyvus] // Vilnijos vartai : Vilniaus apskrities kraštotyra. – [Vilnius], 2012 [žiūrėta 2012 m. lapkr. 28 d.]. Prieiga per internetą: http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=298
  4. Railienė B. Tado Vrublevskio palikimas Vilniui. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2012, Nr. 5/6, p. 14–16. 
  5. Railienė B. Tado Vrublevskio palikimas Vilniui : pranešimas mokslo istorijos konferencijoje Scientia et historia, Vilnius, 2012 m. kovo 29–30 d. [interaktyvus, žiūrėta 2012 m. lapkr. 27 d.]. Prieiga per internetą: http://www.mab.lt/lt/naujienos/782.