Įvykdyti projektai

 • Virtualus Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos kultūros vertybių portalas: skaitmeninių istorijų pasakojimai
 • Projekto įgyvendinimo terminai: 2020 m. rugpjūčio 3 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.
  Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba
  Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
  Projekto vadovas: Ramutė Grabauskienė
  Daugiau »

 • Andriaus Sniadeckio portretai: katalogas
  Vykdymo laikas: 2020 m. vasara – 2020 m. lapkričio 27 d.
  Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba
  Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 
  Projekto vadovas: Birutė Railienė 
  Daugiau »

 • YIVO Vilniaus projektas 
  Vykdymo laikas: 2018 m. žiema – 2019 m. pavasaris
  Projekto finansavimo šaltinis: Žydų mokslinių tyrimų institutas (toliau – YIVO)
  Daugiau »
 • Knygų įrišų kultūra XV–XVIII a. LDK teritorijoje. II etapas 
  Vykdymo laikas: 2017–01–09 – 2017–11–17
  Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba prie LR Kultūros ministerijos
  Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių Biblioteka
  Projekto vadovas: Gražina Smaliukienė
  Projekto partneriai ir rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, UAB „Lema“
  Daugiau »
 • Istorinio rašytinio šaltinio kilmės tyrimas: Supraslio vienuolyno atvejis
  Vykdymo laikas: 2016 m. kovo 1 d . – gruodžio 20 d.
  Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba
  Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 
  Projekto vadovas: Birutė Giedraitienė
  Projekto partneriai: VU Komunikacijos fakultetas
  Daugiau »

 • Senosios knygos  pamokos
  Vykdymo laikas: 2016 m. balandžio 18 d. – lapkričio 29 d. 
  Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba 
  Projekto vykdytojas: LMA Vrublevskių biblioteka 
  Projekto vadovas: Inga Berulienė
  Projekto partneriai: VU Komunikacijos fakultetas, VŠĮ Aktualioji istorija, Mokyklų tobulinimo centras
  Daugiau »
 • Autografų fondas
  Vykdymo laikas:  2016-02-01 – 2016-12-15
  Finansuojanti institucija:  Lietuvos kultūros taryba
  Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
  Projekto vadovas: Alfredas Kulingauskas
  Daugiau »

 • Knygų įrišų kultūra XV – XVIII a. LDK teritorijoje. I-as etapas
  Vykdymo laikas: 2016-02-01 – 2016-06-20
  Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba  
  Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 
  Projekto vadovas: Gražina Smaliukienė
  Projekto partneriai: – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas
  Daugiau »
 
 • Užmirštasis Vilnius
  Vykdymo laikas: 2015-04-01 – 2016-12-15
  Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba
  Projekto vykdytojas:  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
  Projekto vadovas: Egidijus Gotalskis
  Projekto partneriai:  UAB „Hnit-Baltic“, UAB „IT Gama“, UAB „Kopijavimo sitemos“, VšĮ „Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras“.
  Daugiau »

 • Lietuvos kultūros paveldo tapatumo paieškos XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišuose.
  Tyrimai ir prevencinis konservavimas (1-as etapas)
  Vykdymo laikas: 2015
  Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba  
  Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 
  Projekto vadovas: Gražina Smaliukienė
  Daugiau »
 • Kojalavičiaus herbyno edicija
  Vykdymo laikas: 2014-06-02 – 2015-12-31
  Finansuojanti institucija: Lietuvos mokslo taryba
  Projekto vykdytojas: LMA Vrublevskių biblioteka
  Projekto vadovas: dr. Sigitas Narbutas
  Daugiau »
 • Kristijonas Donelaitis: bibliografijos rodyklė 
  Vykdymo laikas: 2010–2015
  Finansuojanti institucija: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (2010–2012, 2014), Lietuvos mokslo taryba (2015-07-01–2015-12-31)
  Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
  Projekto vadovas: dr. Daiva Narbutienė
  Daugiau »

 • Kunigaikščių Oginskių dokumentinis paveldas
  Įprasminant politiko ir diplomato, valstybės veikėjo ir kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių progą, sukurta nauja internetinė svetainė
  Projektas iš dalies paremtas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (2015 m. kovo 30 d. Nr. ISA 15/13 sutartis).
  Projekto įgyvendinimo trukmė: 2015 m. balandžio 1 – gruodžio 1 d.
  Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
  Daugiau »
 • Virtuali spaustuvė
  Vykdymo laikas: 2014
  Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros tyaryba
  Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
  Projekto vadovas: Inga Berulienė
  Daugiau »
 • Skaitau tarmiškai
  Meninio skaitymo projektas skirtas Lietuvos moksleiviams, gyvenantiems penkiuose etnografiniuose regionuose
  Vykdymo laikas: 2015
  Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros tyaryba
  Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
  Projekto vadovas: Inga Berulienė
  Daugiau »

 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka: straipsnių rinkinys
  Vykdymo laikas: 2013
  Finansuojanti institucija: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Kultūros rėmimo fondas
  Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
  Projekto vadovas: dr. Daiva Narbutienė
  Daugiau »

 

 • Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra (VEPS)
  Vykdymo laikas: 2010-02-03 – 2012-07-31
  Finansuojanti institucija: Centrinė projektų valdymo agentūra
  Projekto vykdytojas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo  biblioteka
  Projekto koordinatorius LMAVB: Egidijus Gotalskis
  Projekto partneriai:  Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilniaus universitetas (Vilniaus univeriteto biblioteka), Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos ministerijos.
  Daugiau »

 • Imunologijos raida Lietuvoje
  Vykdymo laikas: 2015–2016 
  Finansuojanti institucija: Lietuvos mokslo taryba (paraiška LEI-151658)
  Projekto vykdytojas:  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
  Projekto vadovas: dr. Birutė Railienė 
  Projekto partneriai: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
  Daugiau »

 • Albumas „Vilnius ženkleliuose“ 
  Vykdymo laikas: 2013–2015 
  Finansuojanti institucija: Kultūros rėmimo fondas, Kultūros taryba, UAB Alpera, UAB Cera, UAB Anreka
  Projekto vadovas: dr. Birutė Railienė 
  Daugiau »
 • DOSINFA: dokumentinio paveldo duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas
  Vykdymo laikas: 2012-07-11 – 2013-12-31
  Finansuojanti institucija: ES struktūrinis fondas
  Projekto vykdytojas:  Lietuvos kultūros tyrimų  institutas
  Projekto vadovas: Tadas Valentukevičius
  Projekto partneriai: Lietuvos kultūros tyrimų institutas
  Daugiau »
 • Arte et Marte: senieji dokumentai karo tematika. Skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms
  Vykdymo laikas: 2010
  Finansuojanti institucija: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Kultūros rėmimo fondas
  Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
  Projekto vadovas: dr. Daiva Narbutienė
  Daugiau »

Tadas Vrublevskis: gyvenimas ir darbai  2012-2013 Vykdytojas – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
Finansavimo šaltinis – Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projektas LIT-5-29.
Rimantas Jasas: bibliografijos rodyklė  2012 Vykdytojas – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamo leidybos projektas, sutarties Nr. LE 12/84.
Vytauto epochos knyga: rankraštinės XV a. knygos išsaugojimo programa 2010 Partneris - Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
Finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Lituanistika 2006-2008
2009-2010
Partneris  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
Finansavimo šaltinis  Europos struktūriniai fondai.
Musicalia 2003-2005

Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programos EUREKA projekto ECH:TOPICC lietuviškosios dalies svetainė internete bei tiesioginė prieiga prie kuriamo Lietuvoje saugomų muzikinių rankraščių aprašų ir vaizdų skaitmeninio archyvo.
Partneris – 
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
Finansavo Valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas  2003

Vykdytojas – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
Finansavo UNESCO organizacija.