Andriaus Sniadeckio portretai: katalogas

Vykdymo laikas
2020 m. vasara – 2020 m. lapkričio 27 d. 

Finansuojanti institucija
Lietuvos kultūros taryba 

Projekto vykdytojas
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 

Projekto vadovas
Birutė Railienė 

Projekto pristatymas

Katalogas skiriamas senojo Vilniaus universiteto profesoriui Andriui Sniadeckiui (Jędrzej Śniadecki, 1768–1838), žymiam chemikui, biologui ir gydytojui. A. Sniadeckis atmenamas kaip chemijos mokymo novatorius, pažangių žinių skleidėjas, gerbiamas ir populiarus gydytojas. Per beveik pusę amžiaus, dirbdamas Vilniaus universitete, chemiją iškėlė į vieną populiariausių disciplinų, parašė pirmąjį Vilniaus universitete chemijos vadovėlį, padėjo pamatus organinei chemijai ir biochemijai filosofiniame veikale apie organinių kūnų teoriją, su kolegomis įkūrė Vilniaus medicinos draugiją.

A. Sniadeckio knygos buvo leidžiamos pakartotinai, verčiamos į kitas kalbas. Daugelyje veikalų buvo skelbiami ir autoriaus portretai, dažnai sukurti skirtingų dailininkų, atlikti įvairiomis technikomis. A. Sniadeckio atvaizdas mūsų dienas pasiekė tik per įvairių menininkų darbus, kartu buvo užfiksuotos to meto architektūros, interjero, aprangos detalės. A. Sniadeckio portretai perteikia dailininkų, užsakovų, leidėjų intencijas, taip pat atspindi įvairias dailės tendencijas. Šie portreto tyrimai patikslina, padeda išaiškinti nežinomus raižytojų ir dailininkų vardus bei aptarti paveikslo ar grafikos atspaudo sukūrimo aplinkybes. 

Projekto tikslas

Pristatyti portretistikos XIX a. akademiniuose leidiniuose studiją, paremtą Vilniaus universiteto profesoriaus A. Sniadeckio paveikslu. Šis portretų katalogas – XIX a. Lietuvoje gyvenusio ir kūrusio vieno žymiausių mokslininkų atminimo ir paveldo puoselėjimo išraiškos forma. Portretų visuma (45 portretai) – vaizdai iš Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos atminties ir mokslo institucijų bei vienos privačios kolekcijos. 

LMA Vrublevskių biblioteka vykdo šiuos darbus:

  • Mokslinės informacijos skyriaus darbuotojai rengia apžvalginį straipsnį apie A. Sniadeckio gyvenimą ir veiklą, redaguoja medžiagą ir rengia pagalbines katalogo rodykles (vardų, sutrumpinimų, vaizdų saugojimo vietų), atlieka kitus leidinio sudarymo darbus;
  • Retų spaudinių skyriaus darbuotoja rengia studiją apie portretistiką XIX a. akademiniuose leidiniuose;
  • Leidybinio skyriaus darbuotoja rengia vaizdus spaudai, maketuoja katalogą.