YIVO Vilniaus projektas

Vykdymo laikas
2018 m. žiema – 2019 m. pavasaris

Projekto finansavimo šaltinis
Žydų mokslinių tyrimų institutas (toliau – YIVO)

Projekto vykdytojas
LMA Vrublevskių biblioteka

Projekto pristatymas
YIVO ir LMA Vrublevskių biblioteka 2018 m. gegužės 7 d. pasirašė sutartį dėl Bibliotekoje saugomų YIVO dokumentų restauravimo ir parengimo skaitmeninti pagal projektą „Edvardo Blanko Vilniaus kolekcijos“. Susitarta bendradarbiauti tvarkant ir rengiant šiuos dokumentus atviros prieigos interneto svetainėje.

Biblioteka saugo 197 vienetus rankraštinių dokumentų, kurie buvo sutelkti į atskirą fondą „Žydų mokslinių tyrimų instituto (YIVO) kolekcija“ F424.

Projekto tikslas
Biblioteka ir YIVO sutarė 2018 m. – 2019 m. pirmąją pusę restauruoti, parengti skaitmeninti ir suskaitmeninti YIVO kolekciją (F424). Šiuos darbus atliks Bibliotekos darbuotojai. Dokumentus archyviškai aprašo dr. Larisa Lempertienė, YIVO dokumentus tvarkiusi Lietuvos valstybės archyve ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Planuojama parengti  18 950  skaitmenintų vaizdų, kuriuos vartotojai galės peržiūrėti Bibliotekos Skaitmeniniame archyve.

 LMA Vrublevskių biblioteka vykdo šiuos darbus:

  • Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus darbuotojos restauruoja ir rengia YIVO  kolekciją F424;
  • Skaitmeninimo skyriaus darbuotojai skaitmenina YIVO kolekciją F424;
  • Bibliografinius aprašus informacinėje sistemoje kuria Rankraščių skyriaus darbuotojos;
  • Vaizdus į elektroninį archyvą kelia Informacinių sistemų skyriaus darbuotoja.

Atsakingas asmuo LMA Vrublevskių bibliotekoje
Dr. Rima Cicėnienė, el. p. rima.ciceniene@mab.lt