Lietuva topografiniuose žemėlapiuose 1914–1945 m.

Vykdymo laikas: 2018–2019 
Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Projekto vadovas: Egidijus Gotalskis
Projekto partneriai: UAB „Hnit-Baltic“, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, UAB „IT Gama“

Šiuo projektu numatoma suskaitmeninti ir su koordinačių sistema susieti LMA Vrublevskių bibliotekos sukauptą turtingą popierinių istorinių topografinių žemėlapių rinkinį (400 vnt. 1914–1945 m. kartografiniai dokumentai) bei LMA Vrublevskių bibliotekos turimos GIS įrangos pagrindu sukurti internetines žemėlapių aplikacijas. Tokiu būdu mažai žinomi ir nelengvai prieinami kartografiniai dokumentai taps patogiai pasiekiami interneto priemonėmis, patraukliai perteiks topografinius žemėlapius ir suteiks naudotojams jų analizės įrankius. Bus sukurtos galimybės šiuos žemėlapius atgaivinti, platinti akademinėje bendruomenėje ir plačiojoje visuomenėje bei tokiu būdu skatinti domėjimąsi Lietuvos istorija, moksliniu ir kultūriniu paveldu, plėtoti naujus mokslinius tyrimus. Be to, tai sukurs prielaidas nustatyti viso Lietuvos kraštovaizdžio raidą nuo XX a. pradžios. Savo apimtimi ir potencialia verte šis projektas bus unikalus bei savalaikis tiek Lietuvoje, tiek Europoje.

Suskaitmeninti ir su koordinačių sistema susieti žemėlapiai visų pirma bus aktualūs akademinei bendruomenei, o ypač geografams, kartografams, istorikams, archeologams, geologams, urbanistams, architektams, ekologams. Šių sričių mokslininkai ir studentai galės žemėlapių duomenis pritaikyti gyvenviečių sklaidos, kartografavimo metodikų, istorinės miestų raidos, archeologinių radimviečių nustatymo, geomorfologinių procesų, urbanistinio planavimo ir daugelyje kitų tyrimų.

Skaitmeniniai istoriniai žemėlapiai turi ne mažesnę vertę edukacinėje veikloje. Tokių žemėlapių duomenų bazė taps svarbiu įrankiu geografijos, istorijos ir kitų disciplinų mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams. Lygindami istorinius duomenis su šių dienų teminiais ir ortofotografiniais žemėlapiais, mokiniai bei studentai geriau suvoks šalyje vykusius ir vykstančius gamtinius, socialinius, politinius, ekonominius ir kitus procesus.

Adresas internete: https://maps-lmavb.hub.arcgis.com/pages/topo