Kojalavičiaus herbyno edicija

Vykdymo laikas: 2014-06-02 – 2015-12-31
Finansuojanti institucija: Lietuvos mokslo taryba
Projekto vykdytojas: LMA Vrublevskių biblioteka
Projekto vadovas: dr. Sigitas Narbutas

Šiuo projektu siekta parengti mokslinę Alberto Kojalavičiaus-Vijūko Šventojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardyno laidą ir publikuoti šį veikalą. Laidą sudaro fotografuotinė rankraščio kopija, veikalo vertimas į lietuvių kalbą, straipsniai apie autorių bei jo darbus Lietuvos heraldikos tema ir šį veikalą, taip pat tekstologinė studija apie originalų rankraštį bei jo nuorašus ir moksliniai istoriniai bei tekstologiniai komentarai. A. Kojalavičius-Vijūkas (1609–1677) – žymiausias XVII a. LDK istorikas, jis – vienas iš svarbiausių Lietuvos autorių, kūrusių lotynų ir lenkų kalbomis, o jo Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas – reikšmingiausias lietuvių parašytas XVI–XVIII a. Lietuvos heraldikos veikalas. Tai svarbus istorijos šaltinis, reikšmingas Lietuvos lotyniškosios literatūros paminklas, jame užfiksuoti lietuviški asmenvardžiai ir vietovardžiai tebėra svarbūs lietuvių kalbotyrai.