Knygų įrišų kultūra XV – XVIII a. LDK teritorijoje (1-as etapas)

Vykdymo laikas: 2016-02-01 – 2016-06-20
Finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Projekto vadovas: Gražina Smaliukienė
Projekto partneriai: – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

Problematika – ši DB neturi analogų. Knygų įrišų tyrimų duomenys gauti sujungus skirtingų mokslo krypčių, knygotyros (socialiniai) ir chemijos (gamtos) mokslų tyrimus. Emerdžizmo (kai sistema iš kelių elementų (veiksnių) įgyja naujų savybių, kurių neturi kiekvienas elementas atskirai) metodu išplėtojama (atskleidžiama) knygų įrišo kaip objekto ypatybė. Tokio tipo DB pasirinkimą lėmė Lietuvoje nesunorminta knygrišystės technologijų, knygų dekoro technikų, ornamentų terminija. Tai pirmas bandymas Lietuvoje, viešoje elektroninėje prieigoje paskelbti knygų įrišų duomenis. Vartotojams bus sudarytos sąlygos operuoti įvairiais, skirtingų mokslo sričių tyrimų duomenimis, tiriant knygų kultūros raidą, knygų  rinkinių istoriją, dekoro kaitą, įrišo ir medžiagų technologijų raidą.

Projekto tikslas – sukurti XV–XVIII a. LDK teritorijoje spausdintų, rašytinių leidinių knygų įrišų duomenų bazę, prisidedant prie Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninio turinio saugojimo, plėtros ir prieigos strategijos, pateikiant objektyvią ir patikimą informaciją.

Uždaviniai:

1. Sukurti programinę priemonę naudojant atviro kodo sistemą, pritaikant išmaniųjų technologijų įrenginiams;
2. Atlikti skaitmeninių vaizdų susiejimą su metaduomenimis integruojant juos į atviro kodo sistemą „Aruodai“;
3. Užtikrinti duomenų bazės prieinamumą visuomenei pritaikant išmaniųjų technologijų įrenginius.

Pagrindinės veiklos – siekiama aktualizuoti Lietuvos lituaninio knygos kultūros paveldo įrišus kaip mažiausiai atskleistą tyrinėjimo objektą. Tiriant knygų įrišų paveldą, palengvinama prieiga prie lituaninio knygų fondų masyvų. Lietuvos ir kaimyninių šalių knygos kultūros tyrėjams bus pateiktas išsamus duomenų sąvadas per atviro kodo elektroninių išteklių talpyklą – Lituanistinio paveldo informacinę sistemą „Aruodai“ – ir LMAVB elektroninį archyvą (LMAVB duomenų informacinė sistema).

Siekiamas rezultatas – bus siekiama į XV–XVIII a. LDK teritorijoje spausdintų, rašytinių leidinių knygų įrišų elektroninę talpyklą pakviesti didžiąsias lituaninį paveldą saugančias Lietuvos institucijas. DB sukaupti duomenys paskatins terminijos sunorminimą, palengvins LDK laikotarpiu išleistų knygų įrišų tapatybės nustatymo tyrimus bei leis išplėtoti knygrišystės vaidmenį knygos kultūros raidoje Lietuvoje.