Autografų fondas

Vykdymo laikas:  2016-02-01-2016-12-15
Finansuojanti institucija:  Lietuvos kultūros taryba
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Projekto vadovas: Alfredas Kulingauskas

Autografų kolekcijos fondas F7 (remiantis Danutės Labanauskienės sudarytu katalogu) ―  tai 1626 ― 1925 m. laikotarpio žymiausių mokslininkų, švietėjų, visuomenės veikėjų, menininkų, rašytojų laiškai lietuvių, lenkų, lotynų, rusų, prancūzų, vokiečių, italų kalbomis. Korespondencijoje atsispindi  XVII ― XX a. Lietuvos ir užsienio iškiliausios asmenybės: Radvilos, Pacai, Sapiegos, Tiškevičiai, Vrublevskiai, T. Kosciuška, J. Lelevelis, M. Počobutas, B. Jundzilas, F. Listas, N. Paganinis ir kt. Laiškai yra ne tik istorinis šaltinis, pasakojantis apie ryšius tarp žmonių, bet ir unikalaus bendravimo įrodymas, atspindintis XVII ― XX a. socialines, kultūrines, švietėjiškas bei politines to laikotarpio realijas. Ši autografų kolekcija sulaukia daug tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkų tyrėjų dėmesio. Nemaža dalis mokslininkų atvyksta ir iš kaimyninės Lenkijos, tačiau daugumai yra sudėtinga suplanuoti keliones i užsienį siekiant rasti jų moksliniams darbams reikalingos istorinės medžiagos. Taip pat rankraštiniai dokumentai yra svarbūs ir grafologiniu aspektu. Laiškams yra skirta ne viena Lietuvos ir užsienio mokslininkų monografija, straipsnis, studija. Projektas svarbus ir dokumentų išsaugojimo prasme. Sukūrus skaitmeninį archyvą nebereikės judinti senų rankraštinių dokumentų ir tai prisidės prie jų ilgalaikio išsaugojimo.

Tikslinės grupės:
Lietuvos ir užsienio mokslininkai tyrinėjantys žymių istorijos veikėjų korepspondenciją įvairiais moksliniais aspektais. Taip pat studentai, švietimo įstaigų darbuotojai, moksleiviai tyrinėjantys, ar besidomintys istoriniais šaltiniais.

Projekto veiklos:

1. Į skaitmeninį archyvą įtraukti dokumentų aprašus. Suskaitmeninti rankraštinius dokumentus ir paruošti juos publikavimui.
2. Panaudojant pažangias programavimo sistemas sukurti viešai prieinamą skaitmeninį archyvą.
3. Bendradarbiaujant su Lietuvos istorijos instituto mokslininkais esant galimybei patikslinti dokumentų aprašus.
4. Apie projektą pastoviai skelbti www.mab.lt tinklalapyje.