Albumas „Vilnius ženkleliuose“

Vykdymo laikas: 20132015 
Finansuojanti institucija: Kultūros rėmimo fondas, Kultūros taryba, UAB Alpera, UAB Cera, UAB Anreka
Projekto vadovas: Birutė Railienė 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje įvykdytas Lietuvos kultūros paveldo tyrimas – parengtas spaudai ir išleistas albumas „Vilnius ženkleliuose“. Jame pateikti ženklelių, išleistų nuo 1940 m. iki šių dienų, aprašai. Svarbiausias ženklelių atrankos kriterijus – jie turi būti skirti Vilniaus miestui. Dauguma ženklelių – iš Birutės Railienės ir Dariaus Railos asmeninės kolekcijos, kiti paskolinti iš asmeninių kolekcijų, Trakų istorijos muziejaus.

Albumą „Vilnius ženkleliuose“ sudaro 5 skyriai: „Atminimas“„Istorija“„Architektūra“ (poskyriai: „Miestas“; „Paminklai“„Statiniai“); „Sukaktys“;„Vilniaus simbolika kaip įvaizdžio dalis“. Iš viso albume pavaizduoti 538 ženkleliai. Leidinio įvadas parašytas penkiomis užsienio kalbomis. Šis leidinys miesto svečiams taps informaciniu suvenyru, miestų kultūros tyrinėtojams – susisteminta medžiaga, atspindinčia Vilniaus simbolikos ir traukos vietų koncepcijas, jų kaitą laikui bėgant, vilniečiams – praeities Vilniaus atminimu. Istorinės informacijos suteiks skyrius „Vilniaus simbolika kaip įvaizdžio dalis“. Nors šiais laikais miesto simbolika tapo įprasta akiai, tačiau sovietmečiu ženklelį papuošti geležinio vilko atvaizdu buvo tikras iššūkis. Tokių ženklelių, kaip teko išsiaiškinti tyrinėjant ženklelių paveldą, būta daug daugiau, tačiau saugumo sumetimais jų buvo gaminta nedaug, dar mažiau pasiekė mūsų dienas. Atskiro tyrimo verta istorija apie geležinio vilko atsiradimą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos simbolikoje.

Albume aprašyti 538 ženkleliai, patikslinti vaizduojamų elementų istoriniai faktai, jei pavyko sužinoti – ir kūrėjų, sumanytojų pavardės, gamintojai. Istorinius duomenis apie ženklelius tikslino, patarimus medžiagos tvarkymo klausimais teikė konsultantai ilgamečiai ženklelių kolekcininkai Algimantas Urbonas ir Antanas Rudzinskas; atlikimo techniką ir medžiagą nustatyti padėjo techninis konsultantas Romualdas Maciulevičius, jau daug metų dirbantis šioje srityje. Albumo dailininkas – Rokas Gelažius.

Pirmąjį darbų etapą 2013 m. – albumo parengiamuosius darbus – rėmė Kultūros rėmimo fondas pagal sutartį KRF-S-542 ir UAB Alpera. 2015 m. leidybą iš dalies finansavo Kultūros taryba pagal sutartį Nr. S/BIB-47(6.42)2015, UAB Alpera, UAB Cera, UAB Anreka.

Albumą galima įsigyti bibliotekos Abonemente