Ataskaitos

Bibliotekos veiklos ataskaitos

Mokslinio darbo ataskaitos

 Finansinės ataskaitos

2019 m. 

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m.

2007 m.

2006 m.

2005 m.

 

  2019 m. mokslinio darbo ataskaita

  2018 m. mokslinio darbo ataskaita

  2018 m. parodų ataskaita

  2017 m. mokslinio darbo ataskaita

  2017 m. parodų ataskaita

  2016 m. mokslinio darbo ataskaita

  2016 m. parodų ataskaita

  2015 m. mokslinio darbo ataskaita

   2020 m.

   Finansinių ataskaitų rinkinys
   Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
   Sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas
   Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą 
   Informacija apie valstybės investicijų programos pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas ir investicijų projektus vykdymą
   Mokėtinų sumų ataskaita

   2019 m.

   Veiklos rezultatų ataskaita
   Finansinės būklės ataskaita
   Pinigų srautų ataskaita
   Grynojo turto pokyčių ataskaita
   Sąmatos įvykdymo ataskaita (aiškinamasis raštaspriedai)
   Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (priedai)

   2018 m.

   Veiklos rezultatų ataskaita
   Finansinės būklės ataskaita
   Pinigų srautų ataskaita
   Grynojo turto pokyčių ataskaita
   Sąmatos įvykdymo ataskaita (aiškinamasis raštas, priedai)
   Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (priedai)

   2017m.

   Veiklos rezultatų ataskaita
   Finansinės būklės ataskaita
   Pinigų srautų ataskaita
   Grynojo turto pokyčių ataskaita
   Sąmatos įvykdymo ataskaita (Aiškinamasis raštas, Priedai 1, 2)
   Aiškinamasis raštas (Priedai 1, 2, 3, 4, 5)

   2016 m. 

   Veiklos rezultatų ataskaita
   Finansinės būklės ataskaita
   Pinigų srautų ataskaita
   Grynojo turto pokyčių ataskaita
   Sąmatos įvykdymo ataskaita
   Aiškinamasis raštas

   2015 m.

   Veiklos rezultatų ataskaita
   Finansinės būklės ataskaita
   Aiškinamasis raštas (Priedai)
   Pinigų srautų ataskaita
   Grynojo turto pokyčių ataskaita 
   Sąmatos įvykdymo ataskaitos (Priedai)

   2014 m.

   Veiklos rezultatų ataskaita
   Finansinės būklės ataskaita
   Aiškinamasis raštas (Priedai)
   Pinigų srautų ataskaita
   Grynojo turto pokyčių ataskaita 
   Sąmatos įvykdymo ataskaitos (Priedai)

   2013 m. 

   Veiklos rezultatų ataskaita
   Finansinės būklės ataskaita
   Pinigų srautų ataskaita
   Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
   Grynojo turto pokyčių ataskaita 
   Aiškinamasis raštas (Priedai)

   2012 m.

    Veiklos rezultatų ataskaita
    Finansinės būklės ataskaita
    Pinigų srautų ataskaita
    Grynojo turto pokyčių ataskaita 
    Aiškinamasis raštas (Priedai)

    2011 m.

     Veiklos rezultatų ataskaita
     Finansinės būklės ataskaita
     Pinigų srautų ataskaita
     Grynojo turto pokyčių ataskaita 
     Aiškinamasis raštas (Priedai) 

       

       Informacija apie valstybės investicijų programos pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas ir investicijų projektus vykdymą  ataskaita

      Mokėtinų sumų ataskaita

       

       Sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas