Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
(8 5) 212 7343
restauravimasmab.lt

Edita Keršulytė 
Skyriaus vedėja

Birutė Giedraitienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Tatjana Belokurskaja
Restauratorė

Laima Burneikienė
Restauratorė

Dalė Daukšienė
Restauratorė

Rima Maigienė
Restauratorė

Gražina Smaliukienė
Restauratorė

Aušra Čiuladienė
Restauratorė

Ramunė Kleinovaitė-Gubanova
Restauratorė

Liliana Balanienė
Knygrišė-restauratorė

Judita Marcinkevičienė
Knygrišė-restauratorė

Eduardas Navickas
Knygrišys

Dalė Kleinova
Knygrišė

Skyriaus funkcijos:

  • konservuoja ir restauruoja Bibliotekoje saugomus vertingus dokumentus: knygas, žemėlapius, rankraščius, pergamentus, graviūras, periodinius leidinius ir kt.;
  • įriša ar perriša periodinių leidinių komplektus;
  • tvarko pažeistus dokumentus;
  • talkina Bibliotekoje vykstančių parodų rengėjams;
  • ruošia dokumentus skaitmeninimui;
  • kelia kvalifikaciją konferencijose, seminaruose, stažuotėse Lietuvos restauravimo centruose bei užsienyje;
  • priima stažuotojus iš kitų įstaigų;
  • tiria Bibliotekoje saugomus dokumentus, tyrimų pagrindu rengia publikacijas;
  • dalyvauja Bibliotekoje vykdomuose projektuose.