Rankraščių skyrius

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
2 aukštas, 24 kamb.
(8 5) 262 3667
rankrasciai@mab.lt

Erika Kuliešienė
Skyriaus vedėja

dr. Gita Drungilienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Saulius Žilys
Mokslo darbuotojas

Rasa Sperskienė
Mokslo darbuotoja

Mindaugas Simanavičius
Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Ingrida Pajedaitė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Jūratė Jakubavičienė
Skaityklos sektoriaus vadovė

dr. Andrius Jurkevičius
Mokslo darbuotojas

Skyriaus funkcijos:

  • skyriuje saugomo dokumentinio paveldo ir Lietuvos mokslų akademijos narių, mokslo ir kultūros darbuotojų rankraštinio palikimo, jų asmeninių archyvų kaupimas, tvarkymas, saugojimas, mokslinis tyrimas ir viešinimas;
  • skaitytojų aptarnavimas informacine ir rankraštine medžiaga;
  • skaitytojų konsultavimas, informacijos apie skyriuje saugomus dokumentus teikimas;
  • dalyvavimas dokumentiniam paveldui skirtuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei programose.