Mokslinės informacijos skyrius

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
2 aukštas, 21 kamb.
(8 5) 212 5799
(8 5) 262 7935

Dr. Giedrė Miknienė
Skyriaus vedėja
(8 5) 212 57 99

Dr. Artūras Judžentis
Kalbos tvarkytojas

Dr. Birutė Railienė
Bibliografijos sektoriaus vadovė
(8 5) 262 79 35

Rasa Pukėnienė
Vyriausioji redaktorė

Bronislava Kisielienė
Vyresnioji bibliografė

Eglė Kundrotienė
Vyresnioji bibliografė

Donatas Ustinavičius
Informacinio aptarnavimo sektoriaus vadovas
(8 5) 262 79 35

Vaida Juodėnienė
Vyresnioji informacijos specialistė

Aušra Šalnaitė
Bibliografė

Loreta Glebavičiūtė
Bibliotekininkė

Skyriaus funkcijos:

  • kaupti bibliografinės bei informacinės literatūros parankinį fondą Bibliografijos leidinių skaitykloje;
  • vykdyti bibliografines bei informacines užklausas žodžiu, raštu, elektronine forma, teikti konsultacijas bibliografinio aprašo, paieškos Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų internetiniuose kataloguose bei duomenų bazėse ir naudojimosi VPN bei bevielio ryšio tinklu klausimais;
  • rengti šakines bei personalines bibliografijos rodykles;
  • rengti retrospektyviąją lietuviškos periodinės spaudos publikacijų bibliografiją;
  • pildyti Bibliotekoje sudaromas duomenų bazes;
  • atsižvelgiant į kintančius mokslo bendruomenės poreikius teikti žinias apie naujai gautą informacinę literatūrą, žinynus, enciklopedijas, prenumeruojamas bei testuojamas duomenų bazes;
  • organizuoti ir vykdyti naujai gautų Bibliotekos leidinių eksponavimą Bibliografijos leidinių skaitykloje.