Komplektavimo skyrius

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius 
1 aukštas, 12 kamb.
(8 5) 262 9768 
(8 5) 262 3671 

Daiva Liudavičienė
Skyriaus vedėja

Ana Venclovienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rita Novikovienė
Vyriausioji bibliotekininkė

Mirija Monachova
Vyresnioji bibliotekininkė

Nijolė Ignatavičienė
Vyresnioji bibliotekininkė

Birutė Šimonienė
Vyresnioji bibliotekininkė

Sigita Malūkienė
Bibliotekininkė

Vanda Kiškienė
Bibliotekininkė

Andrius Kulieša
Bibliotekininkas

Skyriaus funkcijos:

  • Lietuvoje ir užsienyje leidžiamų įvairių mokslo šakų spaudinių ir kitos informacinės medžiagos, atitinkančios bibliotekos profilį, komplektavimas;
  • atsargos fondo tvarkymas.