Gamtos tyrimų centro Botanikos institute

Žaliųjų ežerų 49, LT-08406 Vilnius
(85) 269 77 53

Elona Kazokienė
Vyresnioji bibliotekininkė 

Skaitytojai aptarnaujami:
pirmadieniaistrečiadieniais,  penktadieniais
8.00–16.00

ketvirtadieniais
8.00–12.00

Skaitykloje yra 6 darbo vietos.