Komunikacijos skyrius

Žygimantų g. 1, LT-01102, Vilnius
2 aukštas, 25B kamb.
(8 5) 212 6890

Inga Berulienė
Skyriaus vedėja

Dovilas Petkus
Kultūrinės veiklos specialistas

Rūta Kazlauskienė
Bibliotekininkė

Eglė Stasiukaitytė
Komunikacijos specialistė

Skyriaus funkcijos:

  • formuoti teigiamą Bibliotekos įvaizdį, palaikyti gerą įstaigos reputaciją;
  • pristatyti visuomenei ir žiniasklaidai Bibliotekos veiklą;
  • rengti ir koordinuoti Bibliotekos renginius;
  • komunikaciniu turiniu atspindėti organizacijos kultūrines vertybes;
  • koordinuoti Bibliotekos struktūrinių padalinių vidinę komunikaciją.