Direktorius

Sigitas Narbutas (g. 1959 m. lapkričio 3 d. Šiauliuose) – literatūros istorikas, bibliografas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas.

1982 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą su klasikinės filologijos specializacija. Nuo 1996 m. – humanitarinių mokslų daktaras.

Iki 1986 m. dirbo Lietuvos knygų rūmuose, 1986–1996 m. buvo Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros dėstytojas, nuo 1998 m. – docentas. Nuo 1996 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas. Nuo 2010 m. – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius.

Pagrindinės mokslinių ir profesinių interesų sritys – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos raštijos paveldo tyrimai, literatūros istorijos ir teorijos problemos. Mokslo periodinio leidinio Senoji Lietuvos literatūra sudarytojas ir rengėjas (2000–2010 m.). Jame paskelbė svarbiausius savo pastarųjų metų mokslinius tyrimus. Iš senosios graikų ir lotynų kalbų išvertė Antikos (Anakreontas, Aristofanas, Euripidas, Ciceronas), Viduramžių (Andrius Kapelionas, Jokūbas Voraginietis, Carmina Burana), Lietuvos Renesanso (Mikalojus Husovianas, Jonas Radvanas, Paulius Oderbornas), Baroko (Albertas Kojalavičius-Vijūkas, Saliamonas Risinskis, Simonas Dilgeris) ir kt. autorių kūrinių. Paskelbė monografijų ir mokslo populiarinimo veikalų (Tradicija ir originalumas Jono Radvano „Radviliadoje“, 1998; Nuo Mindaugo raštų iki Karpavičiaus pamokslų, 2000; Senasis Vilniaus universitetas, 15791832, 2009, su kt. aut.; Senosios Lietuvos literatūra, 12531795, 2010, su kt. aut.). Parengė bibliografinių rodyklių (XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas, 1998, su kt. aut.; XVXVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas, 2002, su kt. aut.; Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos katalogas, 2008, su kt. aut.).