Leidinių užsakymas iš kitų bibliotekų (TBA)

1 aukštas, kabinetas prie rūbinės, telefonas (85) 262 36 78; el. paštas: tba@mab.lt

Užsakymai priimami pirmadieniais–penktadieniais nuo 11.00 iki 16.00 val.

Neradęs reikiamo dokumento LMAVB  fonduose, vartotojas  gali užsisakyti leidinius arba straipsnių kopijas iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų. Už gautus leidinius ir straipsnių kopijas moka vartotojas pagal bibliotekoje patvirtintus mokamų paslaugų įkainius

Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės

Dokumentų užsakymo tvarka:

  • Pateikite dokumentų  ar straipsnių bibliografinius aprašus;
  • Iš periodinių dokumentų užsakyti galima tik straipsnių kopijas; 
  • Enciklopedijų, žinynų, žodynų , bibliografinių rodyklių bibliotekos neskolina; 
  • Pirmą kartą vartotojas TBA užklausą turi pateikti bibliotekoje, pakartotinus užsakymus gali siųsti el. paštu.

LMAVB per tarpbibliotekinį abonementą  skolina dokumentus kitoms Lietuvos, taip pat užsienio bibliotekoms.