Vartotojų registracija

1 aukštas, kontrolės postas, telefonas (85) 262 25 46; el. paštas aptarnavimas@mab.lt

Vartotojai registruojami praėjimo kontrolės poste.

Registruojantis reikia pateikti:

  • dokumentinę nuotrauką,
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • nurodyti gyvenamąją vietą. 

Bibliotekos skaitytojo pažymėjimas išduodamas penkeriems metams, kas metai jį pratęsiant.
Vartotojo  bilieto išdavimo sąlygos nurodytos Naudojimosi biblioteka taisyklėse.