Mokamos paslaugos

LMA Vrublevskių bibliotekoje teikiamų paslaugų įkainiai (Patvirtinta 2021-04-22). 

 1. Leidinio užsakymo forma 
 2. Straipsnio užsakymo forma
 3. Užsakymas dokumentų įrišimui 
 4. Užsakymas dokumentų medžiagų tyrimui

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje teikiamos šios mokamos paslaugos:

Bibliografinės paslaugos

 1. Teminio bibliografinio sąrašo sudarymas
 2. Literatūros sąrašo redagavimas
 3. Bibliografijos rodyklės sudarymas pagal atskirą sutartį
 4. Archyvo pažymėjimo sudarymas ar jį atstojančio dokumento kopija dėl žemės valdos ar kitokio objekto ir kt. dokumentai pažymėjimas
 5. Dokumentų užsakymas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą (TBA)
 6. Dokumentų užsakymas iš užsienio šalių bibliotekų per tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą (TTBA)

Kopijavimas

 1. Kserokopijavimas
 2. Spausdinimas
 3. Fotografavimas
 4. Skaitmeninimas

Kreiptis:

Dokumentų įrišimas

Dokumentų medžiagų tyrimai

Kitos paslaugos 

 1. Ekskursija po biblioteką. Kreiptis: Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 212 6890
 2. Dokumentų nuoma parodoms
 3. Leidimas publikuoti bibliotekoje saugomus raižinius, fotografijas, rankraščius ar kt. dokumentus
 4. Kino ir TV filmavimo darbai bibliotekos patalpose
 5. Leidimas naudotis sale ar posėdžių kambariu
 6. Leidimas naudotis demonstravimo technika