Leidinių paieška ir užsakymas

2016 m. pradėta pagrindinio fondo saugyklų pastato rekonstrukcija. Leidiniai perkelti į laikinas saugyklas ir depozitą (Galinės k.). 
Skaitytojų užsakyti leidiniai iš laikinų saugyklų atvežami į biblioteką kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį
Iki rekonstrukcijos pabaigos nebus išduodami depozite esantys leidiniai. 

Bibliotekoje esančius dokumentus surasti ir užsakyti galima naudojantis elektroniniu ir kortelių katalogu.

Naudotis elektroniniu katalogu galima iš bet kurio kompiuterio, turinčio prieigą prie interneto.  Atlikti leidinių paiešką ir juos užsisakyti iš bet kurio kompiuterio ir bet kuriuo paros metu gali visi registruoti LMAVB skaitytojai

Pagrindiniame elektroniniame kataloge  atsispindi visi nuo 1996 m. bibliotekoje gauti leidiniai, anksčiau gauti didesnę paklausą turintys leidiniai, visi  periodiniai  leidiniai, rekataloguotos senosios knygos, leidiniai esantys mokslo institutų skyriuose.

Visą Retų spaudinių fondo, sukurto internetiniame kataloge, turinį galima rasti šifro paieškos lauke užrašius CIM arba SPER (senoji periodika). Skyriaus dokumentų taip pat galima ieškoti Specialiuosiuose bibliotekos rinkiniuose ir T. Vrublevskio bei Senosios periodikos skaityklų kortelių kataloguose.

Rankraštiniai dokumentai turi atskirą katalogą.

Katalogai ir kolekcijos >>>

Jeigu reikalingo leidinio elektroniniame kataloge nėra, ieškokite kortelių kataloge, Katalogų salėje (1 aukštas, 2 kamb.).
Skaitytojai aptarnaujami pirmadieniais–penktadieniais nuo 8.00 iki 19.00 val., vasarą nuo 8.00 iki 17.00 val.

Bibliotekoje yra abėcėlinis ir sisteminis katalogai. Abėcėliniame kataloge paieška atliekama pagal autoriaus pavardę arba knygos antraštę (kolektyvinės monografijos, straipsnių rinkiniai ir pan.).
Sisteminiame kataloge ieškoti galima pagal temas, kurios pateikiamos pagal Universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) indeksus.

Kortelių kataloge surastiems leidiniams reikia užpildyti užsakymo lapelį ir pateikti jį budinčiam bibliografui.

Jeigu dokumento nėra nei elektroniniame kataloge, nei kortelių kataloge, dokumentą  galite užsakyti per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).