Naudojimosi kompiuteriais taisyklės

PATVIRTINTA
LMAVB direktoriaus
2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V- 43

I. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos (toliau Bibliotekos) naudojimosi kompiuteriais taisyklės (toliau Taisyklės) nustato Bibliotekos vartotojų naudojimosi kompiuteriais, prieigos prie interneto paslaugų tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę.
1.2. Bibliotekoje esantys kompiuteriai skirti informacijos paieškai internete, Bibliotekos įsigytose bei jos pačios kuriamose duomenų bazėse, Bibliotekos skaitmeniniame archyve,  kompaktiniuose diskuose, taip pat  darbui su kompiuteriuose įdiegtomis programomis.
1.3. Kompiuteriu dirbti gali visi Bibliotekoje registruoti vartotojai, mokantys dirbti kompiuteriu. 
1.4. Naudojimasis Bibliotekos kompiuteriais ir internetu yra nemokamas, išskyrus dokumentų spausdinimą.


II.
VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

2.1. Vartotojas, norintis dirbti Bibliotekos kompiuteriu, privalo pateikti skaityklos darbuotojui vartotojo pažymėjimą (bilietą).
2.2. Bibliotekos darbuotojas vartotojui nurodo laisvą darbo vietą.
2.3. Vartotojas prie Bibliotekos kompiuterio jungiasi savo skaitytojo bilieto numeriu ir slaptažodžiu taip, kaip užsakydamas knygą Bibliotekos elektroniniame kataloge.
2.4. Dirbti kompiuteriu galima tik vienam vartotojui.
2.5. Baigęs darbą, vartotojas privalo uždaryti visas programas ir išsiregistruoti iš savo vartotojo aplinkos, tačiau kompiuterio neišjungti.
2.6. Pirmenybė naudotis skaityklose esančiais kompiuteriais teikiama mokslo darbuotojams.
2.7. Pirmenybė naudotis Katalogų salėje esančiais kompiuteriais teikiama vartotojams, norintiems atlikti paiešką Bibliotekos el. kataloge, užsakyti dokumentus ir juos pratęsti.
2.8. Jeigu susidaro vartotojų eilė, naudotis kompiuteriu galima ne ilgiau kaip 2 valandas.
2.9. Skaitytojas, turintis nešiojamąjį kompiuterį, gali prisijungti prie Bibliotekos WiFi – belaidės prieigos tinklo.
2.10. Bibliotekos skaityklų darbuotojai bei Katalogų salėje budintis bibliografas konsultuoja skaitytojus informacijos paieškos internete, duomenų bazėse, Bibliotekos skaitmeniniame archyve  klausimais.          
2.11. Kompiuteriai išjungiami likus 15 min. iki Bibliotekos uždarymo.

 

III. VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Vartotojai turi teisę:
   3.1.1. savarankiškai įrašyti informaciją į asmenines elektronines laikmenas tik darbuotojo nurodytame kompiuteryje;
   3.1.2. pranešus skaityklos darbuotojui, atsispausdinti reikiamą dokumentą ( mokama paslauga);
   3.1.3. gauti higienos priemonių klaviatūrai ir pelei nusivalyti.
3.2. Vartotojas privalo:
   3.2.1. laikytis interneto etikos normų, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymų normų bei šių Taisyklių;
   3.2.2. apžiūrėti darbo vietą ir, jei trūksta kokio nors įtaiso ar yra kompiuterinės technikos gedimų, pranešti bibliotekininkui
   3.2.3. dirbant kompiuterine technika, pastebėjus programinės arba techninės įrangos gedimus, nedelsiant baigti darbą kompiuteriu ir informuoti bibliotekininką;
3.3. Vartotojui draudžiama:
   3.3.1. žaisti kompiuterinius žaidimus, žiūrėti, kaupti, platinti smurtinę ir pornografinę medžiagą;
   3.3.2. gadinti kompiuterių programinę bei mechaninę įrangą;
   3.3.3. savarankiškai instaliuoti programinę įrangą.
3.4. Vartotojas asmeniškai atsako už žalą, padarytą Bibliotekos kompiuteriams, garso, vaizdo ir kt. įrangai, kompiuterių tinklui, informaciniams ištekliams Bibliotekos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.5. Vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems šias Taisykles, Naudojimosi biblioteka taisykles bei kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, gali būti terminuotai arba visam laikui atimta teisė naudotis Bibliotekos paslaugomis.   

 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS

4.1. Biblioteka neatsako už žalą ir  nuostolius patirtus naudojantis  Bibliotekos kompiuterių tinklu.
4.2. Atliekant kompiuterių tinklo priežiūros darbus, Bibliotekos įgalioti asmenys bet kuriuo metu gali stebėti ir tikrinti tinklo įrangą, ištrinti vartotojų išsaugotą asmeninę informaciją.         
4.3. Bibliotekos darbuotojai nėra atsakingi už vartotojo asmeninės įrangos sukonfigūravimą naudojimuisi belaidžiu Bibliotekos internetu.