Dažniausiai užduodami klausimai

Bendra informacija

Kas gali naudotis bibliotekos paslaugomis?
Bibliotekos vartotojais gali būti visi Lietuvos ir užsienio piliečiai. Vartotojo bilietas išduodamas nemokamai, Bibliotekos kontrolės poste pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka (būtina pateikti nuotrauką ar dokumentą su nenuskenuota nuotrauka) ir užpildžius registracijos formą. Tel. pasiteirauti:

  • Budintis bibliografas: (8 5) 262 7935
  • Fondų ir vartotojų aptarnavimo skyrius (8 5) 262 3678
  • Kontrolės postas (8 5) 262 2546

Plačiau žr.: Vartotojų registracija. 

Kur galima kopijuoti?
Leidinių fragmentus galima kopijuoti savitarnos kopijavimo aparatu Bendrojoje skaitykloje. Taip pat galima užsisakyti dokumentų skaitmeninimo paslaugas. Kainos nurodytos bibliotekos Mokamų paslaugų įkainiuose

Kur galima kopijuoti archyvinius dokumentus?
Bibliotekoje galima kopijuoti visą archyvinį dokumentą tik publikavimui, o moksliniam darbui – iki 2/3 dokumento. Norint kopijuoti publikavimui, reikia parašyti prašymą Bibliotekos direktoriaus vardu, nurodant tikslų dokumento šifrą, leidinį, kuriame bus publikacija. Dėl kopijų galima kreiptis į Rankraščių skyriaus darbuotoją Tado Vrublevskio skaitykloje. Už dokumentų kopijas bei leidimą publikuoti moka skaitytojas pagal bibliotekoje patvirtintus Mokamų paslaugų įkainius.

Kur bibliotekoje galiu ieškoti informacijos internete?
Prieiga prie interneto yra bibliotekos Bendrojoje ir Atvirų fondų ir Senosios periodikos skaityklose. 

Kur ir kada bibliotekoje mokoma naudotis internetu?
Bibliotekoje tokie mokymai neorganizuojami. 

Kokį dokumentą reikia pateikti, norint ieškoti informacijos internete?
Reikia pateikti bibliotekos vartotojo pažymėjimą.

Kur galima įdiegti parsisiųstą iš interneto ar atsineštą programinę įrangą?
Bibliotekos kompiuteriuose negalima įdiegti rastų internete bei kitų programų.

Kur galima naudotis tekstiniu redaktoriumi, pavyzdžiui, surinkti tekstą?

Skaityklose tekstiniu redaktoriumi galima naudotis tik tada, jei reikia sutvarkyti ir išspausdinti bibliotekoje rastą informaciją.

Kur galima išspausdinti arba įrašyti į kompiuterinę laikmeną internete rastą informaciją?
Bibliotekoje rastą informaciją galima išspausdinti ar įrašyti į kompiuterinę laikmeną pagal bibliotekoje patvirtintus Mokamų paslaugų įkainius. Bendrojoje skaitykloje yra kompiuteris tokiai paslaugai. 

Kur bibliotekoje galima naudotis garsine informacija iš interneto?
Garsine ir vaizdine informacija internete galima naudotis Bendrojoje ir Atvirų fondų skaityklose. Yra galimybė naudotis asmeninėmis ausinėmis.

Kiek reikia mokėti už naudojimąsi internetu?
Bibliotekoje interneto paslaugos yra nemokamos.

Kiek laiko per dieną galima naudotis internetu?

Internetu galima naudotis 1 val. per dieną. Jei nėra laukiančių skaitytojų, galima naudotis ilgiau. 

Kur galima skaityti atsineštą kompaktinį diską?
Bibliotekoje galima skaityti tik bibliotekos kompaktinius diskus. Informacijos apie juos rasite Bibliotekos elektroniniame kataloge..

Kur galima išspausdinti kompiuterinėje laikmenoje esančią informaciją, surinktą ne bibliotekoje?
Tokia paslauga teikiama tik Atvirųjų fondų ir Bendrojoje skaityklose pagal bibliotekoje patvirtintus Mokamų paslaugų įkainius.

Jei su draugu domimės ta pačia informacija, kur galima dirbti kompiuteriu dviese ar keliese?
Bibliotekoje kompiuteriai skirti darbui po vieną.

Ar galima žaisti internete rastus žaidimus, skaityti erotinio, pornografinio pobūdžio informaciją?
Ne.  

Kur galima prijungti prie interneto savo mobilųjį įrenginį?
Visose skaityklose. Bevielio tinklo ryšio zonos >>>

Kaip galima prijungti prie interneto savo mobilųjį įrenginį?
Skaityti čia >>>

Dokumentų paieška, užsakymas, išdavimas, grąžinimas 

Kodėl ne visus bibliotekos fondo leidinius galima rasti elektroniniame kataloge?
Bibliotekos elektroniniame kataloge yra po 1995 m. gauti dokumentai, taip pat dalis anksčiau leistų leidinių. Elektroniniame kataloge yra tik apie 10 procentų visų bibliotekos fondo leidinių, todėl Kortelių katalogas yra labai aktualus.

Koks vartotojo vardas, slaptažodis, užsakant leidinį bibliotekos elektroniniame kataloge?
Vartotojo vardas yra Vartotojo bilieto numeris, pradinis slaptažodis yra trys paskutiniai Vartotojo bilieto numerio skaičiai. Vėliau prisijungus slaptažodį reikia pakeisti.

Ką daryti užmiršus pakeistą slaptažodį?
Užmiršus pakeistą slaptažodį, Bibliotekos kontrolės posto darbuotojas gali atkurti pradinį slaptažodį, kuris buvo suteiktas registruojantis.

Koks LMAVB elektroninio katalogo adresas?
http://www.mab.lt/lt/katalogai

LMAVB elektroniniame kataloge yra knygų, periodinių leidinių, elektroninių išteklių, senųjų (išleistų XVI–XVIII a.) knygų, rankraščių, mainams skirtos literatūros katalogai. Taip pat galima rasti nuorodas į Bibliotekos skaitmeninius archyvus bei projektus.

Kur galima naudotis LMAVB elektroniniu katalogu?

Leidinio paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge galima atlikti naudojantis bibliotekoje arba kitur esančiais kompiuteriais, turinčiais interneto ryšį.

Kokia yra leidinių skolinimo į namus tvarka?
Abonemento teisės neturintiems skaitytojams leidiniai į namus neskolinami. Abonemento teisę turi tik Naudojimosi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos taisyklių 10 punkte išvardinti  juridiniai ir fiziniai asmenys. Plačiau žr.: Dokumentų išduotis į namus.

Kiek leidinių galima užsakyti vienu metu?
Abonemento teisę turintys vartotojai vienu metu gali skolintis 20 leidinių. Kiti vartotojai gali skaityti bibliotekoje vienu metu ne daugiau 10 leidinių.

Kaip pratęsti leidinio grąžinimo terminą?
Leidinio grąžinimo laikotarpį galima pratęsti dar mėnesiui, jei neužsakė kitas vartotojas, nėra pasibaigęs leidinio grąžinimo terminas. Patartina pratęsti likus ne mažiau kaip parai iki nustatyto knygos grąžinimo laiko.

Knygos grąžinimo terminą vartotojas gali pratęsti tik mėnesiui, jei leidinio nelaukia kitas vartotojas. Dar mėnesiui leidinį gali pratęsti tik bibliotekos darbuotojas.

Kaip pratęsti leidinio grąžinimo terminą nesilankant bibliotekoje?
Paskolintų į namus leidinių grąžinimo terminą galima pratęsti LMAVB elektroniniame kataloge arba kreiptis į bibliotekos darbuotojus tel. (85) 262 3678.

Kokias paslaugas teikia Tarpbibliotekinis abonementas?
Jeigu bibliotekoje reikiamo leidinio nėra, Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) darbuotoja padeda vartotojams rasti ir gauti dokumentus iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų (Naudojimosi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos paslaugomis taisyklių 17.7. punktas). Taip pat Lietuvos ir užsienio bibliotekoms yra skolinami Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje esantys leidiniai.
TBA užsakymai priimami pirmadieniais—penktadieniais nuo 11.00 iki 16.00 val.
Galima užsakyti ir paštu, faksu, el. paštu, telefonu. Už gautus leidinius ir straipsnių kopijas moka vartotojas pagal bibliotekoje patvirtintus Mokamų paslaugų įkainius.
1 aukštas, 2 kamb.
Telefonas (85) 262 36 78
El. paštas tba@mab.lt
Plačiau žr.: Leidinių užsakymas iš kitų bibliotekų (TBA). 

Duomenų bazės 

Kokios duomenų bazės prenumeruojamos?
Prenumeruojamų duomenų bazių sąrašas, kuris nuolat kinta, yra paskelbtas Bibliotekos svetainėje http://www.mab.lt/lt/duomenu-bazes

Reikia pasirinkti prenumeruojamas arba testuojamas duomenų bazes. Bibliotekos svetainėje taip pat skelbiama ir daugiau informacijos šia tema.

Kaip sužinoti autoriaus arba straipsnio citavimo duomenis?
Užklausą galima pateikti Budinčiam bibliografui arba Bibliografijos leidinių skaityklos darbuotojams tel. (85) 262 7935.
Bibliotekoje taip pat galima sužinoti:
Autoriaus darbų citavimo ataskaita už tam tikrą laikotarpį;
Koks mano h-indeksas?
Ar konkretus straipsnis referuojamas WoS?
Koks žurnalo citavimo rodiklis?
Ar straipsnis patenka į 02 kategoriją (pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. bal. 12 d. įsakymą Nr.–V-503 kvalifikaciniams reikalavimams).