Dokumentų išduotis į namus

Dokumentai į namus skolinami Abonemente.

1 aukštas, kabinetas prie rūbinės, telefonas (85) 262 36 78, el. paštas: abonementas@mab.lt

Darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 8.00–19.00 val., vasarą 8.00–17.00 val.

Abonementu naudotis turi teisę naudojimosi biblioteka taisyklėse išvardinti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Abonemente vartotojui į namus išduodama iki 20 dokumentų, jeigu nėra apribojimų.
Dokumentai į namus išduodami mėnesiui.
Naudojimosi knygomis terminą skaitytojas gali pratęsti atnešęs knygas į biblioteką arba internetu.
Knygas, išduodamas mėnesiui, galima pratęsti 1 kartą, jeigu to leidinio nelaukia kiti vartotojai.  

Į namus neskolinami  šie dokumentai:

  • enciklopedijos, žodynai, žinynai,
  • knygos, išleistos užsienyje,
  • knygos, išleistos iki 1940 m.,
  • serijaliniai leidiniai,
  • didelę paklausą turintys leidiniai,
  • susidėvėję ir restauruoti leidiniai,
  • leidiniai iš Retų spaudinių ir Rankraščių skyrių  ir skaityklų fondų.