VPN nustatymai kompiuteryje (Windows XP)

1. Spustelėję start (a) ir pasirinkę Control Panel (b), atversite naują langą. Pasirinkite Network Connections (c)


 

2. Atvertame lange spustelėkite Create a new connection (a), po to Next (b)


 

 

3. Pažymėkite Connect to the network at my workplace (a) ir spustelėkite Next (b)


 

 

4. Pažymėkite Virtual Private Network connection (a) ir spustelėkite Next (b)


 

 

5. Tuščiame langelyje užrašykite VPNMAB (a) ir spustelėkite Next (b)


 

 

6. Pažymėkite Do not dial the initial connection (a) ir spustelėkite Next (b)


 

 

7. Tuščiame langelyje įrašykite LMAVB VPN tinklo adresą vpn.mab.lt (a) ir spustelėkite Next (b)


 

 

8. Pažymėkite, jeigu priega naudositės tik Jūs vieni (a) ir spustelėkite Next (b)


 

 

9. Pažymėkite, jeigu norite sukurti LMAVB VPN jungties piktogramą kompiuterio darbalaukyje (a) ir spustelėkite Finish (b)


 

 

10. Atvertame lange spustelėkite Properties


 

 

11. Spustelėkite Security skirtuką (a), pažymėkite Advanced (b) ir spustelėkite Ok (c). Atvertame lange  pažymėkite Microsoft CHAP Version 2 (d). Vėl spustelėkite Ok (e)


 

 

12. Atvertame lange spustelėkite skirtuką Networking (a),  pirmajame laukelyje pasirinkite PPTP VPN (b), ir pažymėkite varnele antrojo laukelio nustatymą Internet Protocol (TCP/IP) (c). Spustelėkite Ok (d)


 

Nustatymai įdiegti. Atvertame lange siūloma prisijungti LMAVB VPN. Jeigu dabar prisijungti nenorite, spustelėkite Cancel. Jeigu prisijungti reikia, skaitykite toliau

 

13. Pirmajame laukelyje įrašykite skaitytojo bilieto numerį (a), antrajame slaptažodį (b). Pažymėkite varnele, jeigu norite, kad kompiuteris įsimintų slaptažodį ir daugiau jo neklaustų (c). Spustelėkite Connect (d)


 

 

14. Darbalaukio apatinėje juostoje matote nuotolinės jungties piktogramą (a). Tai reiškia, kad esate prisijungę prie kompiuterių tinklo ir galite dirbti. Baigę darbą, nepamirškite atsijungti

 

 

15. Baigę darbą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite nuotolinės jungties piktogramą (a). Atvertame meniu spustelėkite Disconect (b).