Homo faber: meistrystė senuosiuose dokumentuose

Sidabrakojė Tetidė atėjo į rūmus Hefaisto,
Amžinus, dangiškų rūmų gražiausius, žvaigždėm išgrįstuosius,
Žibančio vario, kuriuos klišakojis pats pasistatė.
Plūstantį prakaitu jį prie dumplių deivė atrado,
Kalvis skubėjo. Trikojų dvi dešimti buvo nukalęs
Pasistatyti prie sienų gražiai įtaisytoje menėj.

(Hom. Il. XVIII 369–374, vertė A. Dambrauskas)

Šitai pasakęs, viešnią paliko ir grįžo prie dumplių.
Atgręžė jas į žaizdrą atgal ir liepė darbuotis.
Ėmė vėl pūsti ugnin bent dvidešimt dumplių iš karto,
Švokšdamos sunkiai ir keldamos vėją visokio smarkumo:
Kartais padėdavo kalviui skubiai, o kartais iš lėto,
Kaip to norėjo Hefaistas ir kaip reikalaudavo darbas.
Metė nedylantį varį į ugnį ir alavą minkštą,
Brangųjį auksą, taipogi sidabrą, tada jau dailidė
Sunkų priekalą pastatė ant kojos ir paėmė rankon
Kūjį didžiulį ir sunkų, reples įsitvėręs į kairę.

(Hom. Il. XVIII 468–477, vertė A. Dambrauskas)

Šiose Homero Iliados eilutėse skaitome, kaip ir ką dirbo klasikinės mitologijos laikų ugnies bei kalvystės dievas Hefaistas, su deive Atėne per šventes garbinamas kaip amatų globėjas. Iš mitologijos sužinome, kad deivė Atėnė išradusi plūgą, vežimą, išmokiusi žmones tramdyti arklius, išgauti ugnį, globojusi puodžius ir audėjus, pati mokėjusi nuostabiai austi. Tai ji audimo šaudykle trenkė audeklų dažytojo dukrai Arachnei, drįsusiai iškviesti deivę į audimo varžybas. Hekatė pavertė Arachnę amžinai audžiančiu voru. Norisi tikėti, kad iš tiesų gyveno garsiojo Kretos labirinto statytojas, visokių menų meistras, architektas, skulptorius Dedalas (Daidalas). Tačiau ši paroda skirta ne dievams, ne mitams ir ne mitų laikams.

Homo faber (lot.) – žmogus kalvis, meistras, vertybių gamintojas. Kaip galima tapti išmanančiu meistru? Fabricando fit faber (lot.) – dirbant tampama meistru. Ne visada atvirai dalinamasi amato subtilybėmis, istorijoje netrūksta pasakojimų apie nustumtus nuo pastolių iškilių pastatų statytojus, apie nukirstas meistrų rankas ar atimtą regėjimą, po devyniais užraktais saugomas amato paslaptis.

Šia paroda norime paminėti ir pagerbti Apšvietos amžiaus paminklą, prieš 250 metų pradėtą įgyvendinti Prancūzijos karališkosios mokslų akademijos projektą Descriptions des arts et métiers (amatų ir meistrystės aprašymai). Idėja buvo ilgai brandinta, nuo pat Akademijos įkūrimo 1660 m. Norėta pateikti išsamų, iliustruotą Prancūzijos amatų, pramonės ir verslo aprašymą, kad būtų galima palyginti su kitų kraštų pasiekimais. Tam darbui buvo sutelktos ir mokslininkų, ir praktikų pajėgos. Didžiausias nuopelnas priklauso dviems mokslininkams: René Antoine Ferchault de Réaumur ir Henri Louis Duhamel du Monceau. Pirmasis kaupė medžiagą, raižinius, pats parašė ir parengė keletą darbų apie inkarų gamybą, koksą. R. A. F. Réaumur mirė 1757 m. Po jo mirties rūpestį projektu perėmė H. L. Duhamel du Monceau. Jis ypač domėjosi chemija, botanika, mechanika, jo pavardę, kaip autoriaus ar bendraautoriaus, randame 27-iuose aprašymuose.

Descriptions des arts et métiers faites ou approuvées par Messieurs de l’Académie royale des Sciences (Amatų ir meistrystės aprašymai, sukurti arba aprobuoti Karališkosios mokslų akademijos narių) buvo leidžiami Paryžiuje 1761–1782 metais, juos spausdino Delatour, Jean Desaint ir Charles Saillant. 72 darbai (arba 114 dalių), išleisti didžiausiu formatu – foliantu, juose daugiau negu 2100 raižinių ir brėžinių. Vario raižinių kompozicijos papildo aprašymus, stebina raižybos kokybe bei profesionaliais piešiniais. Iliustracijos ne tik puošia, bet ir atlieka didaktinę funkciją.

Šie vario raižiniai perteikia XVIII a. pramoninės gamybos pobūdį, tobulėjančias anglies, geležies, medžio, porceliano, kailio, vilnos bei šilko apdirbimo technikas. Kompozicijose vaizduojamas darbo procesas ir atskiri jo etapai. Siužetinės kompozicijos, daiktų atvaizdai, brėžiniai ir įvairių vietovių planai buvo kuriami per visą Aprašymų leidimo laikotarpį, tačiau kai kurie jų buvo sukurti dar XVII a. pabaigoje, kai kilo sumanymas imtis tokio darbo. Aprašymų bendradarbiai buvo prancūzų dailininkai, taip pat vario raižinio techniką įvaldę meistrai: Laurent Berthault, Louis Bretez, Jean Chaufourier, François Alexandre Pierre de Garsault, Elisabeth ir Catherine Haussard, Claude Lucas, Pierre Nicolas Ransonnette, Louis Simonneau. Atskirus tomus iliustravo keli ir daugiau meistrų, kūrusių raižinius pagal parengtus piešinius. Kai kurie autoriai, pavyzdžiui, Jacob André Roubo ir Pierre Patte, kūrė ir piešinius, ir raižinius. Dauguma iliustracijų autorių buvo pakviesti Aukštosios nacionalinės dekoratyvinės dailės mokyklos. Šioje Prancūzijos mokykloje studijavę dailininkai buvo supažindinami su amatais, kai kurie iš jų galbūt vadovavo ir manufaktūroms. Iliustracijos perteikia nuo seno žinomų amatų atstovus: knygrišius, odininkus, kalvius, siuvėjus, baldžius, verpėjus, kailiadirbius, stalius, audėjus, puodžius, mūrininkus, skardininkus, geležies apdirbėjus ir kitus amatininkus ar dailininkus, kurie užsiimdavo vargonų ir vitražų, o taip pat perukų, kortų gamyba.

Siužetinėse scenose dailininkai perteikė amatininkų dirbtuvių bei naujų pramoninių įmonių aplinką, čia dirbančius žmones, taip pat gamybai svarbius įrankius. Dauguma kompozicijų yra padalintos į dvi dalis. Vienoje dalyje rodomi didelių ir mažesnių dirbtuvių bei įmonių interjerai ir žmogaus gyvenamos aplinkos fragmentai. Kompozicijose pavaizduoti amatininkai ir darbininkai, dėvintys pastarajam laikotarpiui būdingus drabužius. Dažnai raižinio apačioje yra perteikti gamybai reikalingi žaliavų pavyzdžiai, taip pat įvairūs gaminiai, techninė įranga. Visa tai suteikia žinių apie to meto žmonių kasdienę ir meninę aplinką, taip pat išaugusią pramonės gamybą tiek Prancūzijoje, tiek ir kitose šalyse.

Dėl leidinio graviūrų buvo kilęs skandalas – garsioji Diderot (Didro) ir D'Alembert enciklopedija, leista panašiu metu, buvo apkaltinta neteisėtai pasinaudojusi raižiniais, juos pasisavinusi. Tų pačių, šiek tiek modifikuotų raižinių galime pamatyti ir kituose enciklopediniuose XVIII a. leidiniuose.

Karališkosios mokslų akademijos narių ir amato praktikų parengti Aprašymai yra vienas iškiliausių Apšvietos amžiaus Prancūzijos techninę kultūrą atspindinčių paminklų, pirmasis toks bandymas susisteminti ir aprašyti verslus ir darbo priemones, kurios vėliau išnyko.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugoma didžioji dalis šio iškilaus ir reto leidinio. 1771–1783 m. Šveicarijoje mažesniu (ketvirtainiu) formatu buvo išleista 20 Aprašymų tomų. Beveik visus juos galima rasti Retų spaudinių skyriuje.

Taigi bene factum non abscedet (lot.) – geras darbas nepražus.

 

1. Duhamel du Monceau, Henri-Louis (1700–1782). Traité général des pêsches et histoire des poissons qu'elles fournissent : tant pour la subsistance des hommes, que pour plusieurs autres usages qui ont rapport aux arts et au commerce / par M. Duhamel Du Monceau, de l'Académie royale des sciences [...] ; et M. de La Marre. – A Paris : chez Saillant et Nyon, libraires : Desaint, libraire, 1769–1776. – 6 d. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Traktato apie žvejybą ir žuvininkystę pirmoji dalis. Nuo 1769 iki 1776 metų buvo išleistos šešios dalys. Veikalas gausiai iliustruotas.

XVIII/2-140

 

2. Courtivron, Gaspard Le Compasseur de Créqui-Montfort, marquis de (1715–1785). Art des forges et fourneaux a fer / par M. le marquis de Courtivron et par M. Bouchu [...]. – [Paris] : de l'imprimerie de H.L. Guerin et L.F. Delatour, 1762. – 4 d. : iliustr., vinj. ; 2° (43 cm).

Antroji keturių dalių veikalo apie geležies gavybą ir apdirbimą dalis, išleista 1762 m., gausiai iliustruota. Parašyta bendradarbiaujant su garsiu prancūzų metalurgu E.J. Bouchu (1714–1773). Ketvirtosios dalies autorius – Swedenborg, Emanuel (1688–1772). Ši dalis buvo parašyta lotynų kalba, į prancūzų kalbą vertė E.J. Bouchu.

XVIII/2-133

 

 

3. Demachy, Jacques-François (1728–1803). L'art du distillateur d'eaux-fortes, etc. / par M. Demachy, de l'Académie des curieux de la nature [...]. – [A Paris] : de l'imprimerie de L.F. Delatour, 1773. – 197 p., 12 lap. lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Tai prancūzų chemiko, farmacininko veikalas apie distiliavimą, rūgščių, spirito gamybą. Gausiai iliustruotas.

XVIII/2-129

 

4. Gallon, Jean Gaffin (1706–1775). L'art de convertir le cuivre rouge ou cuivre de rosette, en laiton ou cuivre jaune : au moyen de la Pierre Calaminaire, de le fondre en tables, de le battre sous le martinet et de le tirer à la filiere / par M. Galon, colonel d'infanterie, ingénieur en chef au Havre, correspondant de l'Académie royale des sciences. – [Paris : s.n.], 1764. – 78 p., 18 lap. lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Šio aprašymo autorius – inžinierius. Aprašomas vario perdirbimo, žalvario gamybos procesas. Gausiai iliustruotas.

XVIII/2-101

5. Lucotte, J.-R. L'art de la maçonnerie / par M. Lucotte, architecte. – [Paris] : de l'imprimerie de Moutard, imprimeur-libraire de la Reine [...], 1783. – 38, [2] p., 18 lap. lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Gausiai iliustruotas mūrininko profesijos, mūrijimo meno aprašymas. Šio veikalo autorius – architektas.

XVIII/2-123

 

6. L'art du plombier et fontainier / par M.***. – [Paris] : de l'imprimerie de L.F. Delatour, 1773. – 206 p., 24 lap. lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Anonimiškai 1773 m. išleistas stogų skardinimo, lietvamzdžių, fontanų įrengimo aprašymas. Gausiai iliustruotas.

XVIII/2-122

7. Roubo, André Jacob (1739–1791). L'art du menuisier / par M. Roubo le fils. – [Paris] : de l'imprimerie de L.F. Delatour, 1769–1775. – 4 t. : iliustr., lent., vinj. ; 2° (46 cm).

Įspūdingą keturių tomų, šešių dalių veikalą parašė garsios, iš kartos į kartą staliaus, dailidės amatu užsiimančios šeimos atstovas. Iki šių dienų aukštai vertinamame darbe aprašomi beveik visi su medžio darbais susiję procesai: staliaus darbai, baldų, karietų gamyba, dailieji darbai iš labai vertingų medžio rūšių, sodo darbai. Veikalas buvo leidžiamas dalimis 1769–1775 m. Veikale daug raižinių ir brėžinių.

XVIII/2-115

 

8. Garsault, François-Alexandre-Pierre de (1693–1778). Art du cordonnier / par M. de Garsault. – [Paris : de l'imprimerie de L.F. Delatour], 1767. – VI, 51 p., 5 lap. lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Batsiuvio amato aprašymas.

XVIII/2-103

 

9. Garsault, François-Alexandre-Pierre de (1693–1778). L'art du bourrelier et du sellier / par M. de Garsault. – [Paris : s.n.], 1774. – 147 p. : vinj., XV lent. ; 2° (47 cm).

Balnų ir pakinktų gamybos aprašymas.

XVIII/2-111

 

10. La Lande, Jérôme de (1732–1807). Art du mégissier / par M. de La Lande. – Paris] : de l'imprimerie de H.L. Guerin et L.F. Delatour, 1765. – 48 p., 2 lap. lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Iliustruotas odininko darbo aprašymas.

XVIII/2-99

 

11. Duhamel du Monceau, Henri-Louis (1700–1782). L'art du potier de terre / par M. Duhamel du Monceau, de l'Académie royale des sciences. – [Paris] : de l'imprimerie de L.F. Delatour, 1773. – 84 p., 17 lap. lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Iliustruotas puodžių amato aprašymas.

XVIII/2-106

 

 

 

 

 

 

 

12. Paulet. L'art du fabriquant d'étoffes de soie / par M. Paulet, dessinateur et fabriquant en étoffes de soie de la ville de Nîmes. – A Paris : de l'imprimerie de L.F. Delatour, 1773–1776. – 7 d. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Dailininko ir šilko gamintojo iš Nimo (Nîmes) parengtas gausiai iliustruotas šilko audinių gamybos septynių dalių aprašymas, leistas 1773–1776 m.

XVIII/2-141

 

13. Duhamel du Monceau, Henri-Louis (1700–1782). Art de faire les tapis, façon de Turquie, connus sous le nom de tapis de la savonnerie / par M. Duhamel du Monceau. – [Paris] : de l'imprimerie de L.F. Delatour, 1766. – 24 p., 4 lap. iliustr. : vinj. ; 2° (46 cm).

Iliustruotas kilimų gamybos aprašymas.

XVIII/2-104

14. Saint-Aubin, Charles-Germain de (1721–1776). L'art du brodeur / par M. de Saint-Aubin, dessinateur du roi. – [A Paris] : de l'imprimerie de L.F. Delatour, 1770. – 50 p., 10 lap. lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Karaliaus dizainerio knyga apie siuvinėjimo meną.

XVIII/2-127

 

15. Garsault, François-Alexandre-Pierre de (1693–1778). L'art de la lingere / par M. de Garsault. – [A Paris] : de l'imprimerie de L.F. Delatour, 1771. – 58 p., 4 lap. lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Prancūzijos mokslų akademijos nario parengtas apatinių rūbų siuvimo aprašymas.

XVIII/2-127

 

 

16. Garsault, François-Alexandre-Pierre de (1693–1778). Art du paumier-raquetier et de la paume / par M. dDe Garsault. – [Paris : s. n.], 1767. – IV, 34 p., 5 lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Vienas iš veikalų, įdomių teniso sporto istorijai; aprašomi teniso kortai ir rakečių gamyba, daug iliustracijų.

XVIII/2-116

 

17. Garsault, François-Alexandre-Pierre de (1693–1778). Art du perruquier : contenant la façon de la barbe, la coupe des cheveux, la construction des perruques d'hommes et de femmes, le perruquier en vieux et le baigneur-etuviste / par M. de Garsault. – [Paris : s. n.], 1767. – VI, 44 p., 5 lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

1767 m. išleistas detalus perukų gaminimo aprašymas.

XVIII/2-116

 

18. Duhamel du Monceau, Henri-Louis (1700–1782). Art du cartier / par M. Duhamel du Monceau. – [Paris : de l'imprimerie de H.L.Guerin et L.F. Delatour], 1762. – 38 p., 5 lap. iliustr. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Lošimo kortų gamybos iliustruotas aprašymas.

XVIII/2-98

 

19. Malouin, Paul-Jacques (1701–1778). Description et détails des arts du meunier, du vermicelier et du boulenger : avec une Histoire abrégée de la boulengerie et un Dictionnaire de ces arts / par M. Malouin. – [A Paris : de l'imprimerie de L.F. Delatour], 1767. – 340 p., 10 lap. lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Žymaus prancūzų chemiko, gydytojo parengti išsamūs miltų, makaronų gamybos ir duonos kepimo aprašymai.

XVIII/2-131

 

20. Duhamel du Monceau, Henri-Louis (1700–1782). Art de rafiner le sucre / par M. Duhamel du Monceau. – [Paris : s.n.], 1764. – 78 p. : vinj., X lent. ; 2° (45 cm).

Cukraus rafinavimo aprašymas.

XVIII/2-112

 

21. Le Vieil, Pierre (1708–1772). L'art de la peinture sur verre et de la vitrerie / par feu M. Le Vieil. – [A Paris] : de l'imprimerie de L.F. Delatour, 1774. – 245 p., 13 lap. lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Prancūzų menininko, restauravusio Paryžiaus Dievo Motinos katedros vitražus, veikalas apie tapybą ant stiklo ir vitražų gaminimą.

XVIII/2-130

 

 

 

22. Bedos de Celles, François (1709–1779). L'art du facteur d'orgues / par D. Bedos de Celles, bénédictin. – [Paris] : de l'imprimerie de L.F. Delatour, 1766–1770. – 3 d. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Garsaus prancūzų vargonų meistro didelis, keturių dalių, detalus vargonų kūrimo ir gaminimo aprašymas, leistas 1766–1770 m.

XVIII/2-114

 

23. Dudin, René Martin (1725–1805). L'art du relieur doreur de livres / par M. Dudin. – [A Paris] : de l'imprimerie de L.F. Delatour, 1772. – 112 p., XVI lap. lent. : iliustr., vinj. ; 2° (46 cm).

Labai išsamus, gausiai iliustruotas knygrišystės, knygrišio, auksintojo darbo aprašymas.

A.9272

 

24. Académie des sciences (Paris, France). Descriptions des arts et métiers, faites ou approuvées par Messieurs de l'Académie royale des sciences de Paris : avec figures en taille-douce / par J.E. Bertrand, professeur en belles-bettres à Neuchatel, membre de l'Académie des sciences de Munich. – Nouvelle édition publiée avec des observations, & augmentée de tout ce qui a été écrit de mieux sur ces matières, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Italie. – A Neuchâtel : de l'imprimerie de la Sociéte typographique, 1771–1783. – 20 t. : iliustr., inic., vinj. ; 4° (25 cm).

Naujas, papildytas, pataisytas Aprašymų leidimas. Leidėjas – Jean-Elie Bertrand. Leista Neuchâtel (Šveicarija) 1771–1783, Paryžiuje – 1798 metais. Ketvirtainiu formatu iš viso išleista 20 tomų. Čia eksponuojamas pirmasis.

XVIII/1560

 

Parengė dr. Neringa Markauskaitė, Violeta Radvilienė, Audronė Steponaitienė