Vilniaus Gaonas

Naujausi judaikos leidiniai LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose »

Elijas ben Saliamonas Zalmanas (Elijahu ben Šlomo Zalman), Vilniaus Gaonas (1720-04-23 Selcai (prie Bresto) –  1797-10-09 Vilnius), žydų mokslininkas. Vienas žymiausių Talmudo aiškintojų. 1738–1745 m. gyveno Kėdainiuose. 1740–1745 m. keliavo po Europą. Nuo 1745 m. gyveno Vilniuje; čia dėstė halachą ir Kabalą. Teigė, kad, norint suprasti Bibliją, halachą ir Kabalą, būtina išmanyti matematiką, astronomiją, geografiją, zoologiją, botaniką, kalbotyrą. Buvo filosofijos priešininkas. Neigė Maimonido neoaristotelizmą, kuris, anot Elijo ben Saliamono Zalmano, griauna judaizmo pamatus ir Vokietijoje suiformavusį žydų Apšvietos sąjūdį. Taip pat kritikavo chasidizmą, nes chasidai nestudijuoja Talmudo, neigė chasidų cadikų pretenzijas būti Dievo ir žmonių tarpininkais. 1772 pirmąjį šeštadienį po žydų Velykų Didžiojoje sinagogoje Lietuvos chasidams paskelbė cheremą. Savo laiškuose Europos žydų bendruomenėms siūlė jį paskelbti visiems chasidams. Elijo ben Saliamono Zalmono nurodymu 1782 m. Didžiosios sinagogos kieme viešai sudeginta pirmoji chasidų knyga – J. J. Koheno Jokūbo Juozapo istorija. Kritikavo Talmudo scholastinį studijavimą, pritaikė pažodinio aiškinimo ir alegorijos metodus Babilonijos ir Jeruzalės Talmudams studijuoti. Svarbiausiu dalyku laikė ne teksto įsiminimą, o talmudinę logiką. Pradėjo kurti lietuvišką halachos tyrimo metodą, kuris paplito aškenazių ir daugelyje sefardų ješivų. Parašė apie 70 veikalų (50 išleista), komentarų, kurie spausdinami visuose kanoniniuose Babilonijos Talmudo leidimuose.

2019 m. į Lietuvos nacionalinį registrą Pasaulio atmintis įtraukti Elijo ben Saliamono Zalmano publikuoti darbai (saugomi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje). 

Mejeris Šubas
Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 5, p. 469–470.

 

Šubas, Mejeris. Talmudinio mokslo žvaigždė : monografija apie Vilniaus Gaoną. Vilnius : Vaga, 1997. ISBN 5415005315.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000038131 

 

Stern, Eliyahu. The Genius : Elijah of Vilna and the making of modern Judaism. New Haven (Conn.) ; London : Yale University Press, c2013. ISBN 9780300205923.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000370071

 

Vilniaus Gaonas ir žydų kultūros keliai : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1997 m. rugsėjo 10-12 d. / Lietuvos žydų bendruomenė, Vilniaus universitetas ; sudarytojas Izraelis Lempertas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1999. 

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000004913

 

Landoi, Betsal'el. The Vilna Gaon : the life and teachings of Rabbi Eliyahu, the Gaon of Vilna / adapted by Yonason Rosenblum from the Hebrew classic HaGaon HaChassid MiVilna by Betzalel Landau. Brooklyn : Mesorah Publications, 1994. ISBN 0899064426.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000239527

Freedman, Chaim. Eliyahu's branches : the descendants of the Vilna Gaon (of blessed and saintly memory) and his family / by Chaim Freedman. Teaneck, N.J. : Avotaynu, 1997. ISBN 1886223068.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000414040    

Žymaus žydų genealogijos specialisto kapitalinėje studijoje surinkta gausybė medžiagos apie plačią Vilniaus Gaono giminę, sudarytas genealoginis medis nuo XVIII iki XX a. pabaigos. Knygoje minima apie 2500 asmenų. Ištyrinėta gausybė atvejų, kai tikimasi giminystės su Gaonu, nurodytos šeimos, kurių sąsajos su Gaono gimine galimos, bet nepatvirtintos. Knygą lydi išsamūs komentarai apie Gaono gyvenimą ir veiklą, jo giminės istoriją, studijos šaltinius, genealoginės medžiagos rinkimo iššūkius ir problemas, genealogijos vaidmenį žydų kultūroje. Knygos pabaigoje pateikiamos asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

Kevič, Jevgenij. Мифы и правда о Гаоне Виленском рабби Элиягу (1720-1797 гг.) : [светлой памяти Берла Плавина] / Евгений Кевич. Вильнюс : [s.n.], 2008. ISBN 9789986485698.

 

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000223357

Naujausi judaikos leidiniai LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose »