Getai Lietuvoje

Naujausi judaikos leidiniai LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose »

Getas (it. ghetto), religinės ar etninės mažumos gyvenama miesto dalis. Terminas pirmąkart pavartotas 1516 Venecijos žydų kvartalui apibrėžti. Europoje getu dažniau vadinti žydų, Jungtinėse Amerikos Valstijose – afroamerikiečių gyvenamieji rajonai. <...> Lietuvos miestuose 14–18 a. getų nebuvo, bet žydams buvo leidžiama gyventi tik kai kuriose gatvėse arba kvartaluose; čia susitelkusios žydų bendruomenės (kahalai) nuo 14 a. pabaigos naudojosi didžiojo kunigaikščio ir privačių valdų sąvininkų privilegijomis, iki 19 a. ir vėliau išlaikė kompaktinio gyvenimo ir religinio bei etninio uždarumo bruožų.

Per Vokietijos–SSRS karą okupuotoje Lietuvoje naciai ir jų nurodymus vykdanti lietuvių administracija nuo 1941 07 pradėjo steigti getus žydams izoliuoti. Kartu naciai rengė žydų, pirmiausia vyrų, žudynes. Iš kai kurių mažesnių getų po pirmųjų žudynių likę gyvi žydai (ar jų dalis) buvo perkelti į didesnius. Kaune, Vilijampolėje, getas (apie 30 000 žmonių) įkurtas 1941 08 viduryje, Šiauliuose 2 getai – 1941 08 pabaigoje, Vilniuje 2 getai. <...> Žydų atstovams buvo klastingai teigiama, kad getuose įsikūrę žydai išvengs žudynių, tačiau naciai ir jų vietiniai talkininkai, pasisavinę į getus suvarytų žmonių turtą, 1941 08 ir rudenį juos dar sparčiau naikino (išžudyta apie 40 000 didžiųjų Vilniaus, apie 30 000 Kauno, daugelis Šiaulių getų gyventojų). Panevėžio, Telšių (likviduotas 1941 12), Utenos, Žagarės ir kiti mažesni getai panaikinti, jų gyventojai išžudyti, tik nedaugelis perkelti į kitus getus ar paslėpti žmonių. Iš viso 1941 buvo išžudyta 70–80 % Lietuvos žydų, sunaikinta savita jų kultūra.

Stanislovas Buchaveckas
Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6, p. 619

 

 

Bubnys, Arūnas. Kaunas Ghetto, 1941-1944. Vilnius : Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, 2014. ISBN 9786098037418.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000336052

 

Nitzotz : the spark of resistance in Kovno Ghetto and Dachau-Kaufering Concentration Camp / edited and with an introduction by Laura M. Weinrib ; translated by Estee Shafir Weinrib. Syracuse (N.Y.) : Syracuse University Press, 2009. ISBN 9780815632337.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000375099

 

The Clandestine history of the Kovno Jewish Ghetto police / by anonymous members of the Kovno Jewish ghetto police ; translated and edited by Samuel Schalkowsky ; published in association with the United States Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C . Bloomington (Ind.) ; Indianapolis (Ind.) : Indiana University Press, [c2014]. ISBN 9780253012838.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000329236

1942–1943 m. nežinomi Kauno geto policininkai slapta rašė geto istoriją. 1964 m. buvusioje geto teritorijoje rasta dėžė, kurioje saugota net 900 liudijimų jidiš kalba. Jų vertimas į anglų kalbą sudaro 253 knygos puslapių. Daug paaiškinimų ir komentarų galima rasti žymaus istoriko Samuelo D. Kassowo pratarmėje.

 

 

The Šiauliai Ghetto / Arūnas Bubnys ; [translated by Rokas Tracevskis]. Vilnius : Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, 2014. ISBN 9786098037432.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000334732

 

Šiaulių getas : kalinių sąrašai, 1942 = Шяуляйское гетто: списки узников, 1942 = The Šiauliai ghetto: lists of prisoners, 1942 / [sudarytojos Irina Guzenberg, Jevgenija Sedova] ; [redakcinė kolegija: Dalija Epšteinaitė (vyriausioji redaktorė) ... [et al.]] ; [vertėjos Dalija Epšteinaitė, Svetlana Šatalova]. Vilnius : Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2002. ISBN 9955955600.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000114028

 

Vilkijos getas 1941 metais / Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2019. ISBN 9785420018149.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000403090

 

 

Ašmenos, Svierių, Švenčionių apskričių getai : kalinių sąrašai, 1942 = Гетто Ошмянского, Свирского, Швянчëнского уездов: списки узников, 1942 = The ghettos of Oshmyany, Svir, Švenčionys regions: lists of prisoners, 1942 / [sudarytojos Irina Guzenberg, Olga Movšovič, Jevgenija Sedova ; redakcinė kolegija: Irina Guzenberg ... [et al.] ; vertimai: Aleksandras Federas (anglų k.), Jekaterina Pokrovskaja (rusų ir lenkų k.), Rozeta Ramonienė (vokiečių k.)]. Vilnius : Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2009. ISBN 9789955767022.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000233570

In memoriam Vilniaus ir Kauno geto kaliniams = In memoriam to Vilnius and Kaunas Ghetto prisoners : [catalogue of exhibition in White Space Gallery, London, 23 September - 22 October 2016] / Antanas Sutkus. London : White Space Gallery, 2016. ISBN 9780955739491.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000392376

Naujausi judaikos leidiniai LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose »