Holokaustas

Naujausi judaikos leidiniai LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose »

Holokáustas (lot. holocaustum – sudeginta auka < gr. holos – visas + kaustos – degantis), žydų genocidas, 1939–45 Trečiojo reicho nacių režimo vykdytas žydų persekiojimas ir naikinimas Vokietijoje ir jos okupuotose valstybėse. Holokaustas – tarptautinis nusikaltimas žmonijai, rasistinio biologinio antisemitizmo, kuris buvo vienas nacionalsocialistinės ideologijos,  pagrindų, išraiška.   <...>  Lietuvoje per nacių Vokietijos okupaciją Holokaustą 1941–44 organizavo vokiečiai, bet į šį nusikaltimą buvo įtraukta dalis vietos gyventojų ir kolaboruojančių institucijų (vadinamoji lietuvių savivalda). <...> Iki SSRS–Vokietijos karo pradžios (1941 06) Lietuvoje gyveno apie 210 000 žydų, šio karo pradžioje iš Lietuvos spėjo pasitraukti apie 8000–9000. Holokaustą Lietuvoje galima suskirstyti į 3 laikotarpius: 1) 1941 06 pabaiga–1941 11; 2) 1941 12–1943 03; 3) 1943 04–1944 07. Žydų žudynės Lietuvoje prasidėjo pirmosiomis SSRS–Vokietijos karo dienomis. Dar iki didžiųjų getų įsteigimo (1941 08) Lietuvoje buvo nužudyta tūkstančiai žydų. <...> Iš viso per nacių Vokietijos okupaciją ir SSRS–Vokietijos karą žuvo apie 195 000–200 000, karo pabaigos sulaukė tik 10 000–12 000 Lietuvos žydų. Pirmą kartą Lietuvoje per tokį trumpą laiką buvo nužudyta tiek daug žmonių. Savo istorija ir kultūra garsūs Lietuvos žydai (litvakai) buvo beveik sunaikinti. 1990 05 08 Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba‑Atkuriamasis Seimas priėmė pareiškimą Dėl žydų tautos genocido Lietuvoje hitlerinės okupacijos metais.

Arūnas Bubnys
Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 7, p. 625.

Užsienyje leisti leidiniai

 

 

The Holocaust in Lithuania, 1941-1945 : a book of remembrance / edited and compiled by Rose Lerer Cohen & Saul Issroff ; foreword by Stephen D. Smith. Jerusalem : Gefen Publishing House, 2002. ISBN 9652292907.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000384313

LMA Vrublevskių biblioteka vienintelė šalyje turi savo fonduose šį ypač vertingą 4 tomų leidinį apie holokaustą Lietuvoje. Tai yra holokausto aukų asmenvardžių sąrašų sąvadas ir išsamus informacijos apie holokaustą Lietuvoje šaltinių žinynas.

Knygoje pateikiami per naikinimo akcijas Lietuvos miestuose ir miesteliuose žuvusių žydų, Vilniaus ir Šiaulių getų kalinių ir nacių koncentracijos bei darbo stovyklose kalėjusių Lietuvos žydų sąrašai, taip pat holokaustą išgyvenusių artimųjų pateikti žuvusiųjų vardai. Sąrašuose nurodoma užrašymo vietovė bei originalų saugojimo vieta (Lietuvos valstybės centrinis archyvas, Nacionalinis institutas Jad Vašem (Jeruzalė) holokausto aukoms ir didvyriams atminti ir kt.). Pirmame tome pateikiama holokausto aukų asmenvardžių rodyklė.

 

 

The Holocaust encyclopedia / editor Walter Laqueur, associate editor Judith Tydor Baumel. New Haven (Conn.) ; London : Yale University Press, 2001. ISBN 0300084323.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000086858

 

 

Holokaust / Guido Knopp in Zusammenarbeit mit Vanessa von Bassewitz ; Redaktion: Alexander Berkel ... [et al.]. München : Bertelsmann, 2000. ISBN 3570003515.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000084613

 

 

Woolfson, Shivaun. Holocaust legacy in post-Soviet Lithuania : people, places and objects. London [etc.] : Bloomsbury, 2014. ISBN 9781472532855.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000352183 

Knygoje pristatoma holokaustą išgyvenusių Lietuvos žydų gyvenimo patirtis. Autorė, remdamasi jų prisiminimais, aptaria holokausto istorinę atmintį nūdienos Lietuvoje, rašo ir apie, jos manymu, egzistuojančias holokausto neigimo bei didėjančio antisemitizmo tendencijas.

 

Tomkiewicz, Monika. Zbrodnia w Ponarach 1941-1944. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008. ISBN 9788360464915.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000224262

 

Holocaust in Litauen : Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahre 1941 / herausgegeben von Vincas Bartusevičius ... [et al.] ; mit einem Geleitwort von Ralph Giordano. Köln [etc.] : Böhlau, 2003. ISBN 3412139025.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000136040

Tai stambios apimties tyrimų ir medžiagos rinkinys, skirtas Holokausto Lietuvoje 1941 m. istorijai. Jį sudaro įvadinio žodžio tekstas (Ralph Giordano), įvadinis leidėjų straipsnis (Vincas Bartusevičius, Joachim Tauber, Wolfram Wette), 18 tiriamųjų straipsnių, kurių autoriai yra iš Lietuvos, Vokietijos, Austrijos, JAV: Alfonsas Eidintas, Kim C. Priemel, Joachim Tauber, Valentinas Brandišauskas, Christoph Dieckmann, Wolfram Wette, Eric Heine, Michael MacQueen, Arūnas Bubnys, Christina Eckert, Alexander Neumann, Mirjam Triendl, Petra Peckl, Arno Lustiger, Michael Kohrs, Liudas Truska, Martin Dean, Markas Zingeris. Šaltinių publikacijų dalyje skelbiami Holokaustą išgyvenusių keturių Lietuvos žydų atsiminimai (Joheved Inčiūrienė, Fruma Vitkin Kučinskienė, Tobias Jafetas, Fanja Branzovska-Iocheles); publikuojami trys 1941–1942 m. dokumentai kaip svarbūs istoriniai šaltiniai, atspindintys vokiečių okupacinių struktūrų vykdytų egzekucijų žydų atžvilgiu 1941 m. mąstą. Palyginus nedidelėje Lietuvos teritorijoje buvo nužudyta apie 200 tūkst. žydų, yra išaiškinta apie 200 žydų masinio naikinimo vietų. Įvairiais aspektais šios žydų žudynės yra išnagrinėjamos, įskaitant problematikos istoriografiją, vokiečių okupacinio režimo nuostatas ir jų vykdytojus, lietuvių saugumo policijos ir policijos pagalbinių batalionų dalyvavimą holokauste, žydų gyvenimą gete, žydų pasipriešinimą, žydų gelbėjimo atvejus, žydų bendruomenės likimą po karo, lietuvių karo nusikaltėlių paieškas 1979–2001 m. Šis rinkinys vokiečių kalba turi fundamentalią reikšmę Holokausto istorijos Lietuvoje pažinimui.

Anotacija iš duomenų bazės „Lituanistika“

 

 

Sutton, Karen. The massacre of the Jews of Lithuania : Lithuanian collaboration in the final solution, 1941-1944. Jerusalem ; New York : Gefen Publishing House Ltd., 2008. ISBN 9789652294005.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000384290

 

Collaboration and resistance during the Holocaust : Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania / David Gaunt ... [et al.] (eds). Bern [etc.] : Peter Lang, c2004. ISBN 3039102451.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000269016

 

Why should we teach about Holocaust? / edited by Jolanta Ambrosewicz-Jacobs and Leszek Hońdo ; translated by Michael Jacobs. Cracow : Jagiellonian University : Institute of European Studies, 2005. ISBN 8391883531.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000265479

 

 

Medykowski, Witold. W cieniu gigantów : pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej : kontekst historyczny, społeczny i kulturowy. Warszawa : Instytut Studiów Polskiej Akademii Nauk, 2012. ISBN 9788360580950.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000300394

Knygoje autorius pateikia istorinę medžiagą apie žydų pogromus 1941 m. vasarą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 1939 m. rugsėjo 17 d. okupuotose Rytų Lenkijos žemėse, taip pat Šiaurės Bukovinoje ir Besarabijoje. Autorius pristato ir analizuoja 1941 m. smurtą XX a. pradžios socialinių konfliktų fone, platesniame istoriniame kontekste. Barbarosos operacijos metu jie pasiekė ypač tragiškų kruvinų padarinių mastą. Knyga papildyta išsamia fotodokumentika.

 

 

Ginaitė, Sara. Resistance and survival : the Jewish community in Kaunas, 1941-1944. Oakville (Ont.) : Mosaic Press, 2005. ISBN 0889628564.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000207115

Bankier, David. Expulsion and extermination : Holocaust testimonials from provincial Lithuania. Jersualem : Yad Vashem, c2011. ISBN 9789653083967.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000392365

The Routledge history of the Holocaust / edited by Jonathan C. Friedman. London ; New York : Routledge, 2011. ISBN 9780415779562.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000287476

Žydų civilių genocidas, vykdytas vokiečių valdžios II pasaulinio karo metu, net po 70 metų tebekelia mokslininkams keblius klausimus. Leidinyje, remdamiesi naujausiais tyrinėjimais, žymūs ekspertai bando atsakyti į šiuos klausimus.

Lietuvoje leisti leidiniai

 

Holokaustas Žemaitijoje : enciklopedinis žinynas / Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016. ISBN 9785420017777.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000361732

Tai enciklopedinis žinynas apie žydų žudynes Žemaitijoje ir tuo metu Vokietijos okupuotame Klaipėdos krašte. Apskritys ir valsčiai aprašomi kaip atskiri vienetai, nors kai kurie įvykiai apima kelis valsčius ar net kelias apskritis. Beveik kiekvieno valsčiaus pradžioje apibūdinamas miestelis ir jo gyventojai, pateikiamas gyventojų skaičius ir kiek iš jų gyveno žydų. Aprašomi žydų suėmimai, getų steigimas, žudynės, žudynių vietos ir tose vietose esantys paminklai.

 Anotacija iš duomenų bazės „Lituanistika“

 

 

Eidintas, Alfonsas. Jews, Lithuanians and the Holocaust. Vilnius : Versus aureus, 2003. ISBN 9955961384.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000117220

 

 

Voren, Robert van. Neįsisavinta praeitis : holokaustas Lietuvoje. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955127161.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000275886

Monografijoje yra analizuojamas holokaustas Lietuvoje, vykęs Antrojo pasaulinio karo metais. Šiame darbe autorius bando atrasti atsakymą, kodėl Lietuva žydų atžvilgiu elgėsi taip žvėriškai. Tačiau knygoje vis dėlto nebandoma ieškoti, kas buvo kaltas dėl žydų žudynių. Nors pastarasis klausimas yra gana dažnai iškeliamas diskusijų metu, bet kaltųjų suradimas nepadeda išsiaiškinti, kokios priežastys lėmė holokausto Lietuvoje vykdymą. Pagrindinis šios monografijos tikslas – suprasti ir paaiškinti, kodėl šie neįtikėtini tragiški procesai įvyko šalyje, kurioje daugiau nei penkis šimtus metų saugiai gyveno didelė žydų bendruomenė, ir kaip šie įvykiai, net praėjus beveik septyniasdešimčiai metų, vis dar veikia Lietuvos visuomenę. Knygoje glaustai pristatoma Lietuva, jos istorinis kontekstas, analizuojama žydų Lietuvoje istorija nuo VIII a. iki pat XX a. Taip pat nagrinėjamos antisemitizmo Lietuvoje šaknys, žydų gyvenimas Lietuvoje tarp dviejų pasaulinių karų. Holokaustas Lietuvoje tiriamas ir per masinių egzekucijų, įvykių Kaune, žydų uždarymo į getus, žydų rezistencijos, galutinio jų sunaikinimo, lietuvių pagalbos žydams aspektus. Monografijoje autorius lygina Lietuvos ir Olandijos žydų situaciją. Taip pat knygoje yra analizuojama kolaboravimo problema. Monografijos pratarmės autorius – Leonidas Donskis. Jo teigimu, pastaraisiais dešimtmečiais yra jaučiamas pavojingas žydų genocido nuvertinimas.

 Anotacija iš duomenų bazės „Lituanistika“

 

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai - holokausto Lietuvoje tyrimo šaltinis = The collection of the State Archive of Lithuania: a source of research on the Holocaust in Lithuania / sudarė Galina Žirikova ; į anglų kalbą vertė Zuzana Šiušaitė. Vilnius : Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2011. ISBN 9789955767114.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000275037

 

Eidintas, Alfonsas. Žydai, lietuviai ir holokaustas. Vilnius : Vaga, 2002. ISBN 5415016406.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000102537

 

 

The shoah (Holocaust) in Lithuania / edited by Joseph Levinson. Vilnius : Vilna Gaon Jewish State Museum, 2006. ISBN 5415019022.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000184639

 

 

Holokaustas Lietuvoje 1941-1944 m. / sudarė Arūnas Bubnys. Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2011. ISBN 9786098037135.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000272602

 

Snyder, Timothy. Juodžemis : Holokaustas kaip istorija ir perspėjimas. Kaunas : Jotema, 2019. ISBN 9789955138037.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000407225

 

 

Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis = The Holocaust in the Eastern and Western European states occupied by the nazis: studies and memory : straipsnių rinkinys. Kaunas : [Kauno IX forto muziejus], 2017. ISBN 9786099598000.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000414349

 

 

Lithuanian Holocaust atlas / compiled by Milda Jakulytė-Vasil. Vilnius : Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2011. ISBN 9789955767145.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000284446

 

Holokausto ekspozicijos katalogas = Catalogue of the Holocaust exhibition / sudarytojos: Neringa Latvytė-Gustaitienė, Milda Jakulytė-Vasil. Vilnius : Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2011. ISBN 9789955767121.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000289542

Holokausto prielaidos = The preconditions for the Holocaust : antisemitizmas Lietuvoje : XIX a. antroji pusė - 1941 m. birželis / Liudas Truska, Vygantas Vareikis. Vilnius : Margi raštai, 2004. ISBN 9986092809.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000150333

Knygoje pirmą kartą remiantis istorijos faktais, archyvų šaltiniais ir retais autentiškais dokumentais analizuojamos antisemitizmo apraiškos kasdieniame Lietuvos gyvenime, spaudoje, literatūroje, parodoma, kaip jos transformavosi dramatiškų politinių permainų metais ir prasidėjus holokaustui Lietuvoje. Knygoje spausdinama keliasdešimt retų dokumentų, autentiškai bylojančių apie antisemitizmo apraiškas. Tai pirmasis Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pradedamos leisti knygų serijos „Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje" leidinys.

 Anotacija iš duomenų bazės „Lituanistika“

Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį = The persecution and mass murder of Lithuanian Jews during summer and fall of 1941 : šaltiniai ir analizė / Christoph Dieckmann, Saulius Sužiedėlis. Vilnius : Margi raštai, 2006. ISBN 9986092809.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000192249

Žydų persekiojimas ir žudynės Lietuvoje prasidėjo pirmosiomis nacių okupacijos valandomis. Birželio pabaigoje žydai jau sudarė didelę dalį ar net daugumą civilių, nužudytų per pirmąjį Vokietijos ir Sovietų Sąjungos konflikto etapą. Knygos autoriai mėgina atsakyti į klausimus, kurie pirmiausia iškyla apmąstant šitokio masto civilių žudynes: kas už tai atsakingi? Kaip tai buvo įmanoma XX amžiaus Europoje, netgi okupacijos ir socialinės dezintegracijos sąlygomis? Kiek žmonių tapo aukomis? Studijoje remiantis Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Vokietijos bei JAV archyvų dokumentais ir kitais šaltiniais, atskleidžiamas žydų masinių žudynių organizavimo mechanizmas, analizuojamos lietuvių dalyvavimo žydų genocide aplinkybes. Autoriai išskiria keturis naikinimo proceso etapus: 1) pogromai ir pradiniai veiksmai prieš žydus vyrus ir įtariamus komunistus, vykdyti 1941 metų birželio pabaigoje ir liepos pradžioje; 2) organizuotos pavienės žudynių operacijos nuo liepos pradžios iki rugpjūčio pabaigos; 3) „galutinio sprendimo“ įgyvendinimas provincijose ir didesniuose miestuose nuo rugpjūčio vidurio iki 1941 metų lapkričio pabaigos, išlikusių miestiečių žydų suvarymas į getus; 4) periodinės arba vienkartinės atrankos ir getų naikinimas 1942–1944 metais. Per nacių ir jų kolaborantų Lietuvoje vykdytą genocidą žuvo beveik ketvirtis milijono šalies gyventojų. Knygoje spausdinamas didelis pluoštas archyvinių dokumentų ir nuotraukų. Tekstai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis.

 Anotacija iš duomenų bazės „Lituanistika“

Naujausi judaikos leidiniai LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose »