XIX–XXa. Lietuvos žydų istorija

Naujausi judaikos leidiniai LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose »

 

Polonsky, Antony. Žydai Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje. Vilnius : Versus aureus, 2015. ISBN 9789955346258.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000358718

Antony Polonsky, Brandeis (JAV) universiteto profesorius, yra bene autoritetingiausias Rytų Europos žydų istorijos tyrinėtojas. Vienas naujausių jo darbų „Žydai Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje“ pateikia išsamų sintetinį istorinės, politinės ir kultūrinės žydų bendruomenės raidos minimose valstybėse vaizdą. Modernus ir gausiais archyviniais tyrimais paremtas darbas yra ne tik svarus indėlis į Rytų Europos žydų istoriją, bet ir ypatingai svarbus Lietuvos žydų istorijai. Nors originaliame knygos pavadinime ir nėra Lietuvos vardo, tačiau istorinės realijos lėmė, kad Lietuva, būdama bendroje Lietuvos-Lenkijos (Abiejų Tautų Respublika) valstybėje ar Rusijos imperijos sudėtyje tapo neatsiejamu A. Polonsky studijų objektu. XVIII a. Lietuvos ir Lenkijos žydų bendruomenė buvo didžiausia žydų bendruomenė pasaulyje ir tapo intelektinio bei religinio žydų gyvenimo centru Rytų Europoje. Autoriaus pasirinktas metodas į žydų istoriją žvelgti ne per konflikto ar kančios prizme, o ieškoti bendros skirtingų bendruomenių sugyvensenos principų, suteikia skaitytojui daugiau galimybių pažinti žydų bendruomenės istoriją, jos vaidmenį Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos istorijoje.

Anotacija iš duomenų bazės „Lituanistika“  

 

 

Pažadėtoji žemė - Lietuva : Lietuvos žydai kuriant valstybę 1918-1940 m. / sudarytojas Vilius Kavaliauskas. Vilnius : Petro ofsetas, 2013. ISBN 9786094203015.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000311434

 

Januszewska-Jurkiewicz, Joanna. Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. ISBN 9788322618172.


http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000263205

XIX a. pab. Vilniaus kraštas buvo lenkų, lietuvių ir baltarusių kalbų paribys, o pats Vilnius – svarbus lenkų ir žydų kultūrų centras. Dauguma kalbėjusių lietuviškai ėmė identifikuotis su lietuvių tauta. Atsirado aktyvus, nors ne itin gausus, tautinis baltarusių elitas. Su lenkų kultūra ir tauta susitapatino ne tik dvarininkų ir krikščioniškosios inteligentijos palikuonys, bet ir didžioji dauguma Vilniaus apylinkių prastuomenės. Vilniaus krašte gyveno ir kitų etninių religinių grupių žmonės: žydai, rusai, totoriai, karaimai. Kontrastai ir įvairovė stebėtini. 1919-1920 m. Vilniaus krašte baltarusiai bandė įgyvendinti „Vakarų Baltarusijos“ koncepciją, lietuviai – padaryti Vilnių savo etninės valstybės sostine. Lenkų visuomenė, nors nevieninga, galų gale pasisakė už priklausymą naujajai Lenkijai. Lietuvių organizacijos tuomet ėmėsi lietuvių visuomenės telkimo, jos atribojimo nuo bet kokios lenkų įtakos, tautinės savimonės stiprinimo, mėginimo įtikinti, kad Lenkijos valdžia tik laikina. Dėl Kauno įtakos vengta dalyvauti Lenkijos valstybės politiniame gyvenime. Tarpukariu pastangos stiprinti lenkišką rytinių pakraščių pobūdį ir išvengti kaltinimų antivalstybiniu nusistatymu negatyviai paveikė vaivadijos administracijos bei dalies lenkų visuomenės ir tautinių mažumų santykius. Lietuviai ir baltarusiai praktiškai neteko tautinės švietimo sistemos ir tautinių švietimo organizacijų struktūros. Nors nuo 1938 m. galima kalbėti apie tam tikrą padėties pagerėjimą, kalbant apskritai, tarpukaris labai apsunkino lenkų ir baltarusių bei lenkų ir lietuvių santykius Antrojo pasaulinio karo išvakarėse.

Anotacija iš duomenų bazės „Lituanistika“ 

 

 

Volkonovski, Jaroslav. Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919-1939. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004. ISBN 8374310073.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000145622

 

Бунд : документы и материалы 1894-1921 / составители Ю.Н. Амиантов ... [et al.]. Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. ISBN 9785824313468.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000296543

Istorijos šaltinių rinkinyje pirmą kartą Rusijoje publikuojami 1897 m. Vilniuje įkurtos Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos žydų darbininkų sąjungos – Bundo, svarbiausi dokumentai: suvažiavimų protokolai, organizacijos lyderių laiškai ir straipsniai, agitacinės literatūros pavyzdžiai ir kt.

 

A Pragmatic alliance : Jewish-Lithuanian political cooperation at the beginning of the 20th century / edited by Vladas Sirutavičius and Darius Staliūnas. Budapest ; New York : Central European University Press, 2011. ISBN 9786155053177.

http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000289166

 

 

Liekis, Šarūnas. "A State within a state?" : Jewish Autonomy in Lithuania 1918-1925. Vilnius : Versus aureus, 2003. ISBN 995596135X.
http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000115880

Naujausi judaikos leidiniai LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose »