Keturi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos restauratorių veiklos dešimtmečiai

2016 m. vasario 16 d. minėjome Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 40-ies metų veiklos sukaktį. Šia proga Vieno eksponato parodoje Bibliotekos vestibiulyje visus metus buvo eksponuojami 1976–2015 m. Bibliotekos restauratorių konservuoti ir restauruoti dokumentai. Virtualiojoje parodoje pateiktos nuotraukos, kuriose atsispindi restauruotų dokumentų būklė prieš darbą ir po jo bei trumpas atliktų konservavimo ir restauravimo procesų aprašymas. 

Pirmoji ekspozicija (2016 m. vasario 15 d. – kovo 8 d.)

Procesionale [grigališkojo choralo giesmynas]1556.

Antroji ekspozicija (2016 m. kovo 10–31 d.)

1. Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. 1906. 
2. Lietuvos sutartys su svetimomis valstybėmis. T. 1, 1919–1929. 1930. 
3. Lietuvos sutartys su svetimomis valstybėmis. T. 2, 1929–1939. 1939. 

Trečioji ekspozicija (2016 m. balandžio 5–30 d.)

Lenkijos karalių ir LDK didžiųjų kunigaikščių raštų rinkinys. 1561–1573.

Ketvirtoji ekspozicija (2016 m. gegužės 2–16 d.)

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto privilegija Vilniaus kapitulai. – 1399.

Penktoji ekspozicija (2016 m. gegužės 17–31 d.)

Eduard Semaško
Rotušės aikštė Kaune. 1850 

Šeštoji ekspozicija (2016 m. birželio 2–30 d.)

Šv. Bazilijaus Didžiojo pamokslas apie pasninką. 16 a.

Septintoji ekspozicija (2016 m. liepos 1–15 d.)

Vilniaus kašteliono, Žemaitijos seniūno Jeronimo Chodkevičiaus ir jo žmonos Onos Šemetaitės raštas, kuriuo užstato Myšo dvarą Radomo kaštelionui Gabrieliui Tarlai.

Aštuntoji ekspozicija (2016 m. liepos 18–31 d.)

Prūsijos karališkų žemių Brandenburgo valsčiaus pajamų ir išlaidų apyskaitos.

Devintoji ekspozicija (2016 m. rugpjūčio 1–26 d.)

Martini, Johan
Analytica et topica Dominicalia tripartita.

Dešimtoji ekspozicija (2016 m. rugsėjo 1–30 d.)

Albertas Žametas
Vilniaus senienų muziejus. Archeologijos salės vaizdas. XIX a. pr. 

Vienuoliktoji ekspozicija (2016 m. spalio 3–31 d.)

Biała Kamelia. [1852]

Dvyliktoji ekspozicija (2016 m. lapkričio 1–25 d.)

Nobelio evangelija. 1520 m. 

Tryliktoji ekspozicija (2016 m. lapkričio 28 – gruodžio 30 d.)

Чарторыйскiе. 1721–1731.