Konferencija Scientia et historia 2021

2021 m. kovo 25‒26 d. „Zoom“ platformoje įvyko kasmetinė Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos (LMIFB) konferencija Scientia et historia. Konferenciją rengė: LMIFB, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus. 

Šiais metais konferencijoje buvo paminėtos sukaktys: astronomo, mokslo istoriko, LMIFB steigėjo akademiko Pauliaus Slavėno (1901‒1991), farmakognosto, botaniko, pranciškonų vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771‒1849) ir archeologės, antropologės, archeomitologijos pradininkės Lietuvos MA užsienio narės Marijos Alseikaitės-Gimbutienės (1921‒1994) bei iš Lietuvos kilusio gydytojo, kardiologo ir visuomenės veikėjo, Nobelio premijos laureato Bernardo Launo (Bernard Lown, 1921‒2021) gimimo metinės. Pranešimams šiomis temomis buvo teikta pirmenybė. Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos darbuotoja B. Railienė konferencijoje pristatė naują bibliotekos leidinį „Andriaus Sniadeckio portretai“ (2020). 

Konferencijoje dalyvauti užsiregistravo 72 asmenys, iš kurių tik 36,1% buvo LMIFB nariai. Per abi dienas buvo perskaityti 24 pranešimai. Vyko Bendrijos susirinkimas, kurio metu buvo perskaitytos 2020 m. veiklos ir finansinė ataskaitos, aptarti ateities planai. Nutarta nuo šių metų skelbti konferencijos tezių knygelę. 

Konferencijos programa skelbiama LMIFB svetainėje: http://www.moksloistorija.lt/konferencijos-scientia-et-historia-2021-programa/

Parengė dr. Birutė Railienė

Bendrijos logotipą sukūrė dailininkas Giedrius Kuzmickas