„Scientia et historia“

Kviečiame klausytis mūsų naujo garso įrašo! Apie Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos raidą, Baltijos šalių mokslo istorijos konferencijas sovietmečiu ir kasmet organizuojamą mokslo istorijos ir filosofijos konferenciją „Scientia et historia“ pasakoja Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotoja dr. Birutė Railienė.

Sovietmečiu įsisteigusi organizacija užsibrėžė rinkti ir sisteminti mokslo šakų istorinę medžiagą, apimančią ne tik Lietuvos teritoriją, bet ir istorinę Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (LDK); Bendrijos nariai atsakinėjo į įvairių tarptautinių įstaigų paklausimus mokslo istorijos klausimais.

Didžiausiu iššūkiu Lietuvos mokslo istorikams ir filosofams tapo tarptautinių Baltijos mokslo istorijos konferencijų organizavimas. Kaip prisimena G. Zemlickas, „šie forumai dar sovietmečiu buvo tapę tam tikra laisvos minties ir net – nežinančiam sunku patikėti! – tautinės savimonės raiškos vieta“. Atgavus nepriklausomybę, Bendrija buvo priimta į Tarptautinės mokslo istorijos ir filosofijos sąjungos Mokslo istorijos skyrių (International Union of the History and Philosophy of Science, Division of the History of Science IUHPS/DHS), jos atstovai pakviesti skaityti pranešimus pasauliniuose istorikų kongresuose. Savo veiklą, organizuojant konferencijas, ši Bendrija tęsia ir dabar.

Įrašo klausykitės „Anchor“ interneto puslapyje.

Nuotraukoje – Konferencija 2019 metais.