Paroda „Tikėjimo vagą gilyn ir platyn!: Vaclovo Aliulio savilaidos archyvą atvėrus“

LMA Vrublevskių bibliotekos virtualiųjų pasakojimų puslapyje pristatoma paroda, skirta Šventojo Rašto žinovo, redaktoriaus, liturginių tekstų vertėjo, leidėjo, Pogrindžio moterų vienuolių teologijos ir katechetikos kursų organizatoriaus  ir dėstytojo, Pogrindžio kunigų seminarijos dėstytojo, teologijos licenciato, kunigo VACLOVO ALIULIO 100-ųjų gimimo metinių jubiliejaus proga.

Parodoje pristatomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomas Aliulio rankraštinės savilaidos fondas. Kun. Aliulio dovanotą savilaidos leidinių kolekciją sudaro dokumentai – kūrinių vertimai iš užsienio kalbų, vadovėliai, biografinės knygos apie lietuvių ir užsienio Bažnyčios veikėjus, šventuosius ir kita religinė, filosofinė literatūra. Dalies leidinių autorius, sudarytojas, vertėjas ar redaktorius yra kun. Aliulis. Vienas anksčiausiai parašytų kolekcijos dokumentų – 1957 m. Strūnaityje Aliulio parengtas leidinys 12 Švč. Sakramento adoracijų. Kai kuriuose dokumentuose nenurodyti arba slapyvardžiais slėpti autoriai, sudarytojai, vertėjai, redaktoriai, kituose – nenurodyti leidimo metai, vieta. Nustatyti autorystę, vertėjus, redaktorius, leidimo metus, vietą – uždavinys ateities tyrėjams.

Parodai atrinkti dokumentai, kurių autoriumi, rengėju ar redaktoriumi buvo kun. Aliulis, bei įdomesni, gausiau iliustruoti kitų autorių rengti darbai.

Kun. Kęstutis Brilius, MIC, studijavęs Pogrindžio kunigų seminarijoje, apie savilaidos svarbą sako: „Nebuvo tada galimybės pasiekti laisvesnę teologinę ar filosofinę literatūrą tiesiogiai. Būtent tokios rankraštinės savilaidos dėka galėjome svarstyti, aptarinėti netgi savojo, esamojo laikmečio teologų, filosofų mintis, raštus. Tame laikmetyje suformuoti intelektualios, elitinės minties, literatūros „savilaidą“ nebūtų užtekę vien drąsos ir po pomidorų lysvėmis ar rūsiuose paslėptų „Erų ar Rotoprint‘ų“. Reikėjo daugybės nesuskaitomų tylių kambarėlių, knygų lentynų, kantrybės bei kūrybiškų, darbščių idealistų. Tarsi antrąja potekste ši paroda ir pasako: žmonės kuria kultūrą, augina tautą, o ateičiai atsargas surašo, suguldo ir padeda ant lentynų.“ 

Žiūrėti parodą >>> 

Pristatome kun. Vaclovo Aliulio pamokslo „Kristaus karaliaus šventė“ , sakyto 1982 m. lapkričio mėn., garso įrašą iš asmeninio ses. Adelės Petraškaitės archyvo >>>

Parodos rengėjai:

Parodos rengėjos ir tekstų autorės – Rūta Kazlauskienė, Vaida Juodėnienė, Bronislava Kisielienė
Redaktoriai – dr. Artūras Judžentis, dr. Giedrė Miknienė
Dokumentus skaitmenino – Laurynas Marcinkevičius
Medžiagą internete pateikė – Audronė Steponaitienė