Bendradarbiavimo sutartis

2021 m. vasario 5 dieną direktorius dr. Sigitas Narbutas ir prof. Alvydas Nikžentaitis pasirašė LMA Vrublevskių bibliotekos ir Lietuvos istorijos instituto bendradarbiavimo sutartį. Tai ‒ svarbus įvykis abiems institucijoms. Sutarties nuostatos atveria didesnes galimybes, sudaro palankesnes sąlygas įvairioms Instituto ir Bibliotekos darbuotojų veikloms, pradedant mokslo tyrimais bei sklaida ir baigiant leidyba. Sutartis pasirašyta naujoje Instituto būstinėje Vilniuje, Tilto g. 17. Prieš tai prof. A. Nikžentaitis svečiui aprodė naująsias patalpas, pasidalino mintimis apie Instituto bibliotekos perkėlimą čia iš patalpų Kražių g. 5, kur ji kol kas pasiliks, laukdama perkraustymo į Tilto gatvę. Sutarta koordinuoti darbus, užsakant mokslininkams naują literatūrą, taip pat platinant istorikų publikacijas užsienyje. Quod bonum felixque sit!

        

Direkcijos informacija
Dr. Aurimo Švedo nuotraukos