Virtuali paroda „Šešiolika Marijos Gimbutienės gyvenimo ir mokslinės veiklos puslapių“

Minint Marijos Gimbutienės šimtmetį, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ketino parengti parodą, kuri visuomenei būtų atskleidusi Bibliotekoje saugomus šios archeologės, originalios archeomitologijos teorijos kūrėjos dokumentus, fotografijas. Dėl pandemijos paroda įgavo virtualų pobūdį. Trumpai pristatant Marijos Gimbutienės biografiją, galima paminėti, jog baigusi archeologijos studijas Vilniaus universitete Antrojo pasaulinio karo metais, ji su šeima turėjo pasitraukti į Vakarus. Jungtinėse Amerikos Valstijose dėl puikaus akademinio pasirengimo Lietuvos universitetuose, daugelio kalbų mokėjimo ir itin atkaklių pastangų Gimbutienei pavyko įsitvirtinti žymiausių Europos archeologijos, mitologijos tyrėjų gretose. Ji skleidė originalią indoeuropiečių, tuo pačiu ir baltų, kilmės teoriją. Jos darbų dėka į pasaulinį kontekstą buvo įtraukta baltų archeologijos ir mitologijos medžiaga. Parodoje pabrėžiami Marijos Gimbutienės nuopelnai įvairioms mokslo kryptims. Nors, amžininkų tvirtinimu, Gimbutienė nebuvo nei pagonė, nei feministė, tačiau jos darbai įkvėpė tokius socialinius ir kultūrinius sambūrius Lietuvoje kaip romuviečių bei etninės kultūros skleidėjų, o Jungtinėse Amerikos Valstijose – feministes. Asmeniniam jos gyvenimui parodoje skirta mažiau dėmesio. Šiuo atžvilgiu palikta intriga tiems, kurie patys norės daugiau pasidomėti šia išskirtine asmenybe. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje tam būtų pačios palankiausios sąlygos, nes Rankraščių skyriuje saugomi turtingi Marijos Gimbutienės (F339), jos sutuoktinio Jurgio Gimbuto (F351), pusseserės Meilės Lukšienės (F391) ir dėdės Augustino Janulaičio (F267) dokumentų fondai, o Retų spaudinių skyriuje yra įsteigtas vardinis Marijos Gimbutienės fondas, fotografijų fonde galima rasti ir nemažai jos nuotraukų. Parodoje bus gausu unikalių dokumentų, atskleidžiančių šios pasaulinio garso įžymybės mokslinę veiklą, asmeninį gyvenimą, ryšius su Lietuva.

Maloniai kviečiame į šią virtualią parodą! >>>

Parodos autorės vaizdo įrašas apie parodą >>>

       

Rasa Sperskienė