Naujas Bibliotekos virtualių parodų portalas

Visuomenei pristatant kultūros paveldą, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, kaip atminties institucija, išskirtinį dėmesį teikia virtualioms parodoms, kaip vienai iš bibliotekoje saugomo kultūros paveldo sklaidos priemonių. Virtualios parodos sudaro galimybes kokybiškai ir patraukliai atskleisti kultūros paveldo turinį, sukuria vartotojui patogesnę prieigą susipažinti su skaitmenintais kultūros paveldo objektais.  

Iki šiol LMA Vrublevskių bibliotekos svetainėje pristatomų virtualių parodų skirtingas informacinis ir vizualinis pateikimas buvo nepatogus vartotojams, todėl LMA Vrublevskių biblioteka 2020 m. vasarą inicijavo projektą „Virtualus Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos kultūros vertybių portalas: skaitmeninių istorijų pasakojimai“, skirtą naujam, vartotojui patraukliam, bendro vaizdinio dizaino portalui sukurti.  

Bibliotekos lankytojams pristatome sukurtą portalą, kurio įgyvendinimo projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba. Šiame portale sutelktos LMA Vrublevskių bibliotekoje dabar rengiamos ir anksčiau parengtos teminės, asmenų, kultūros ir meno istorijos įvykių bei reiškinių virtualios parodos. Portale įdiegtas prisitaikančio dizaino sprendimas leidžia patogiai žiūrėti virtualias parodas kompiuteriuose ir kituose mobiliuose įrenginiuose. Virtualiose parodose vaizdu, garso ar vaizdo įrašu ar dar kitaip pristatant skaitmeninį kultūros paveldo objektą, pateikiama ir jo aprašomoji informacija (metaduomenys), išplečianti dokumento esmę ir padedanti atpažinti turinį. Portale pateikiamas aiškus publikuojamo turinio ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų naudojimo teisinis ženklinimas sudaro galimybę vartotojams kultūros paveldo tekstinę ir vaizdo informaciją panaudoti savo studijų, mokslinių tyrimų ar ugdymo(si) veiklose. Portalas turi versiją anglų kalba. 

Virtualiame LMA Vrublevskių bibliotekos kultūros vertybių portale http://eparodos.mab.lt/ lankytojai susipažins su projekto metu sukurta virtualia paroda „Apie šventąjį Jeronimą ir jo pasekėjus“, skirta šventojo 1600-osioms mirties metinėms paminėti. Parodos autorės – LMA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus Senosios periodikos sektoriaus bibliografė A. Zemkajutė ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio paveldo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, menotyrininkė, humanitarinių mokslų dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Šioje parodoje pristatomi unikalūs šv. Jeronimo gyvenimą ir veiklą atspindintys kultūros paveldo dokumentai, saugomi ne tik LMA Vrublevskių bibliotekoje, bet ir kitose atminties institucijose. Parodą reikšmingai papildo menotyrininkės dr. Skirmantės Smilingytės-Žeimienės atrinkti ir pristatomi šv. Jeronimo atvaizdai iš Lietuvos bažnyčių. Projekto metu taip pat buvo sukurtas vaizdo įrašas „Apie tris XVI a. Biblijas“, kuriame Agnės Zemkajutės pasakojimas apie trijų XVI a. Biblijų antraštinius lapus praplečia ir papildo parodos turinį. 

Lankytojams pristatomos dvi svarbios virtualios parodos. Pirmoji – „Mnemosinės sodai: UNESCO Pasaulio atmintis LMA Vrublevskių bibliotekoje“, skirta Vrublevskių bibliotekoje saugomiems 12 dokumentų ir daliai vienos kolekcijos, nuo 2006 iki 2019 m. įrašytų į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“. Parodos autorė – dr. Daiva Narbutienė. Virtualioje parodoje publikuojamų rankraštinių dokumentų aprašus pateikė dr. Rima Cicėnienė ir Erika Kuliešienė. Kita paroda „Atkurtai Lietuvos kariuomenei – 100“ portalo lankytojus supažindina su atkurtos Lietuvos kariuomenės istorijos dalimi iš bibliotekoje saugomų Lietuvos kariuomenės dokumentų bei ikonografijos. Parodos autorė – R. Sperskienė. 

Portalas gausinamas šiuo metu LMA Vrublevskių bibliotekoje rengiamomis virtualiomis parodomis, pristatančiomis LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomą kultūros paveldą. 

Minint Marijos Gimbutienės šimtmetį, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka parengė virtualią parodą „Šešiolika Marijos Gimbutienės gyvenimo ir mokslinės veiklos puslapių“, kuri visuomenei bus pristatyta artimiausiu metu ir atskleis LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomus šios archeologės, originalios archeomitologijos teorijos kūrėjos dokumentus ir fotografijas. Parodos rengėja ir tekstų autorė – R. Sperskienė. 

Tikimės, kad LMA Vrublevskių bibliotekos kultūros vertybių portale skelbiamos virtualios parodos sudomins bibliotekos lankytojus, suteiks geresnes sąlygas naudotis virtualiose parodose pateikiamomis žiniomis bei skaitmeninto kultūros paveldo ištekliais. 

Kviečiame susipažinti su virtualiomis parodomis, pristatomomis portale Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos virtualūs pasakojimai.

Ramutė Grabauskienė