Kalėdiniai linkėjimai

Jėzaus Kristaus gimimas. Cesare Mariannecci raižinys pagal Fra Angelico freską, esančią Šv. Morkaus vienuolyne Florencijoje. Iš: MARCHESE, Vincenzo Fortunato. S. Marco, convento dei Padri Predicatori in Firenze. Firenze: Societa artistica, 1853. LMAVB RSS, A-976

Brangieji! Dar vieneri metai skaičiuoja paskutines dienas. Taip pasakydami, mes įvardijame vien senų ir naujų metų sąvartą, tuo pačiu ją nuspalvindami sumažėjimo, netekties ir praradimo spalvomis. Kur kas smagiau, šilčiau ir jaukiau metų sąvartą įvardyti, pirmiausia matant svarbiausią šio laikotarpio įvykį – Viešpaties gimimą ir Tris Karalius. Tai jie viltimi, tikėjimu ir meile mus stiprins ir maitins šiandien, šią savaitę ir visus ateinančius metus. Tuo džiaugsmu dalindamiesi, prisiminkime, kuo kiekvienas prisidėjome, kad nueinantys metai būtų žymimi ne tik ir ne tiek ligos ir epidemijos vaizdais, o pirmiausia ir svarbiausia – mažais, tarsi nereikšmingais mūsų poelgiais ir darbais, kurie kitiems gal pasirodė svarbūs, savalaikiai, reikšmingi ir viltingi. Padėjome bėdoje, ligoje ar nelaimėje atsidūrusiam bendruomenės nariui? – Pasielgėme dorai ir teisingai! Atsiliepėme į prašymą padėti patarimu, informacija, kopija, vaizdu? – Pasielgėme dorai ir teisingai! Štai šitie nepasveriami, dažnai nematomi, o tik numanomi, tačiau svarbūs ir reikšmingi mūsų nuopelnai lydės mus visus ateinančius metus. Telydi jie ir Jus! Jų Jums apsčiai žadame ateinančiais metais! Būkime sveiki ir stiprūs, kad galėtume pateisinti kitų lūkesčius ir pradžiuginti visus, kuriems reikšmingas yra gyvenimas čia, Vrublevskių bibliotekoje, čia, Vilniuje, čia, Lietuvoje ir visame pasaulyje! Smagių tuoj būsiančių, sniegu ir eglutėmis padabintų, prakartėlėmis įprasmintų ir mūsų vilčių palydėtų Švenčių!

LMAVB bendruomenės vardu – direktorius Sigitas Narbutas