Naujos knygos

2020-12-01

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

 

Kastan, David Scott; Farthing, Stephen. On color. – New Haven ; London : Yale University Press, 2018. – 253 p.

Šioje žavingai iliustruotoje, gyvai parašytoje knygoje atskleidžiamas žmonijos santykis su spalvomis. Spalva kaip reiškinys nagrinėjama įvairiausiais atžvilgiais: literatūros, istorijos, kultūros, antropologijos, meno ir politikos, pasitelkiant pavyzdžių įvairovę nuo Homero iki Pikaso, nuo Irano revoliucijos iki Ozo šalies burtininko. Knygoje – dešimt skyrių, kurių kiekvienas skirtas atskirai spalvai. Aptariami spalvų pavadinimai, emocinis poveikis, jų simbolika skirtingose kultūrose ir kt.

 

 

Mitchell, Thomas N. Athens : a history of the world’s first democracy. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 350 p.

Pirmoji pasaulio demokratija, kilusi Atėnuose daugiau kaip prieš 2500 metų, tapo visų vėliau atsiradusių demokratinių valdymo sistemų pagrindu. Šios įtraukiančiai parašytos istorinės knygos autorius – garsus Antikos istorijos specialistas, Dublino Trejybės kolegijos profesorius. Knygoje parodoma, kokie veiksniai įkvėpė Senovės graikus įsteigti demokratiją V a. pr. Kristų, kaip tai lėmė pasaulį pakeitusią kultūrinę revoliuciją ir kokios buvo po dviejų šimtmečių įvykusio demokratijos žlugimo priežastys. Atskleidžiamos demokratijos kaip valdymo formos ir gyvenimo būdo galimybės.

 

 

Wolterstorff, Nicholas. Religion in the university. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 172 p.

Šioje  studijoje nagrinėjamas religijos vaidmuo šiandienos aukštosiose mokyklose. Per kelis pastaruosius dešimtmečius įvyko didžiulių požiūrių į mokslinių žinių suvokimą permainų, pasiekta žymios pažangos filosofiškai suvokiant religiją. Anot autoriaus, tai lėmė ne tiek pasaulietinės, kiek daugiakonfesinės religinės aplinkos plėtrą universitetuose. Tarp knygoje aptariamų temų – įsitikinimų raiškos laisvė, mokslo etika, bedvasis protas, mokslinis tikėjimas ir kt.

 

 

Tanner, Marcus. Croatia : a history from the Middle Ages to the present day. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 378 p.

Tai vienos iš žinomiausių Kroatijos istorijos knygų naujas, patikslintas leidimas. Šios dėl gražios gamtos ir puikaus klimato turistų pamėgtos šalies istorija ypač audringa. Knygoje aprėpiamas laikotarpis nuo IX a. Kroatijos kunigaikštysčių iki dabartinės nepriklausomybės epochos. Pagrindinis dėmesys kreipiamas į Kroatiją dažnai drebinusius karus, politines kovas bei krizes, sudėtingą socialinę ir ekonominę situaciją, kartu aptariant tautos psichologiją ir tapatybę, intelektinį gyvenimą, vietoves ir tradicijas.

 

Behrendt, Kurt. How to read the Buddhist art. – New York : The Metropolitan Museum of Art, 2019. – 136 p.

Budizmo meno paskirtis – sukurti dievybės atvaizdą, išreikšti budizmo tiesas, įkvėpti tikinčiuosius. Šioje knygoje aptariami 54 budizmo meno kūriniai iš Niujorko Metropoliteno meno muziejaus (The Metropolitan Museum of Art) kolekcijų, tarp kurių – bareljefai, relikvinės, rankraščiai, Budos bei bodisatvų skulptūriniai ir tapyti portretai. Parodoma, kaip Budos vaizdavimo menas peržengė kalbos ir kultūros barjerus ir kaip skirtingose Azijos šalyse įgavo vietinių bruožų. Paaiškinami budistinės ikonografijos principai, kuriuos būtina žinoti, norint suprasti, kokius budizmo mokymo atspalvius perteikia kūrinys.

 

Stafford, David. Oblivionorglory : 1921 and the making of Winston Churchill. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 302 p.

Britų politikas seras Vinstonas Čerčilis (Winston Churchill, 1874–1965) laikomas viena įtakingiausių XX a. asmenybių. Būdamas Didžiosios Britanijos ministru pirmininku, jis atliko lemiamą vaidmenį kovojant su nacistine Vokietija. Šioje knygoje garsus Čerčilio biografijos tyrinėtojas Deividas Stefordas (David Stafford) pirmą kartą pasakoja apie lemiamus 1921 metus Čerčilio gyvenime. Tuo metu Čerčilis buvo atsidūręs politinio gyvenimo kryžkelėje. Jo ankstyvoji karjera buvo žlugusi, ir buvo tikėtina, kad jis visiems laikams paliksiąs politinę areną. Knygoje atskleidžiama, kaip per vienerius metus Čerčilis įveikė politines negandas, išgelbėjo savo reputaciją ir net paklojo savo būsimos šlovės pamatus.

 

 

Sinnreich, Aram. The essential guide to intellectual property. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 283 p.

Intelektinė nuosavybė – plačiai vartojama, bet daug diskusijų kelianti teisinė sąvoka. Intelektinės nuosavybės įstatymai suteikia išskirtines teises jų savininkui publikuoti, gaminti, kopijuoti ar platinti informaciją ir technologijas. Šie įstatymai daro didžiulį poveikį ne tik intelektinio turinio kūrėjams, bet ir plačiai visuomenei.  Šioje taikliai ir įtaigiai parašytoje studijoje Aramas Sinreichas atskleidžia intelektinės nuosavybės apribojimus, politiką, reikšmę kultūrai bei pramonės perspektyvas, taip pat šios sąvokos kilmę ir ją supančius nesutarimus. Vienas skyrius skirtas intelektinės nuosavybės piratavimo problemoms.

 

Brands, Hal; Edel, Charles. The lessons of tragedy : state craft and world order. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 283 p.

Du žymūs Amerikos istorikai, pasitelkdami pasaulio istorijos pavyzdžius nuo Senovės Graikijos iki  XX a. pasaulinių karų, primena šiuolaikinei visuomenei, kaip lengvai ji gali nusiristi iki visuotinės destabilizacijos, masinio smurto ir socialinės katastrofos. Knygoje ypač kreipiamasi į JAV elektoratą, bet ji skirta ir visiems, besidominantiems skaudžiomis istorijos pamokomis.

 

 

DeSalle, Rob; Tattersall, Ian. A natural history of beer. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 242 p.

Žinomi alkoholio kultūros tyrėjai nagrinėja alaus gamybos ir vartojimo istoriją, atsižvelgdami į žmonijos santykį su gamta. Knygoje aptariama alaus gamybos pradžia Mesopotamijoje prieš kelis tūkstančius metų, pasakojama, kokios sudėtinės dalys buvo naudojamos alaus gamybai, apibūdinamos įvairios kultūros, kuriose buvo populiarus alus. Detaliai paaiškinamas alaus gamybos technologinis procesas ir alaus poveikio organizmui molekulinis lygis. Rengiant šią alaus istorijos studiją, panaudoti tokių įvairių sričių kaip ekologija, archeologija, chemija, neurobiologija, psichologija, teisė ir daugelio kitų duomenys. Gana sudėtingas mokslinis turinys derinamas su šmaikščiu, įtaigiu stiliumi.

 

 

Amanat, Abbas. Iran : modern history. – New Haven ; London : Yale University Press, 2017. – 979 p.

Žymus Vidurinių Rytų istorijos tyrėjas šiame veikale aprašo penkis pastaruosius Irano istorijos šimtmečius, per kuriuos šalis patyrė penkis valdančiosios dinastijos pasikeitimus, mažiausiai tris revoliucijas, tris pilietinius karus, keturis užsienio okupacijos laikotarpius ir naujos Islamo vyriausybės atsiradimą. Informacija pateikiama derinant chronologinį ir teminį principą, nagrinėjant ilgalaikį aprašomų įvykių poveikį pačiam Iranui ir visam pasauliui. Nors knyga parašyta per politinės istorijos prizmę, joje taip pat atskleidžiama Irano literatūra ir menas, religija ir ekonomika, paveldas ir kultūrinė tapatybė.

 

 

Fashion and politics. – New Haven ; London : Yale University Press, 2017. – 239 p.

Šiame esė rinkinyje mados tyrinėtojai iš viso pasaulio nagrinėja madą kaip priemonę politinėms pažiūroms išreikšti. Aptariant laikotarpį nuo XVIII a. iki šių dienų, parodoma, kad apranga gali būti ne tik socialinio statuso, luomo bei turtinės padėties išraiška, bet ir žymėti tokius reiškinius kaip nacionalizmas, terorizmas ir individualizmas. Atskleidžiant mados kaip politinio įrankio galimybes, aptariama daugybė istorinių pavyzdžių iš viso pasaulio, nuo XVIII–XIX a. Europos karališkųjų dvarų iki Kalifornijoje veikusios „Juodųjų panterų“ marksistinės partijos.

Denardis, Laura. The Internet in everything : freedom and security in a world with no off switch. – New Haven ; London :  Yale University Press, 2020. – 271 p.

Knygoje aptariama, kaip interneto įtaka iš virtualios erdvės persikėlė į realių daiktų pasaulį. Taip vadinamas „Daiktų internetas“ (angl. Internet of Things, IoT) – tarpusavyje sąveikaujančių išmaniųjų įrenginių tinklas, jau tapęs vienu pagrindinių šiuolaikinio gyvenimo požymių. Išmanusis namų, automobilių ir ištisų miestų valdymas, išmanioji sveikatos priežiūra, pramonė ir energetika negrįžtamai keičia pasaulį. Atskleidžiamos ne tik interneto galimybės, bet ir jo keliamos tokių sričių kaip privatumas, asmeninis ir valstybinis saugumas, demokratijos tvarumas rimtos problemos. Aptariama interneto laisvės sąvoka, siūlomi nauji kibernetinės politikos sprendimai.

Stanger, Allison. Whistle blowers : honesty in America from Washington to Trump. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 290 p.

Pranešėjai (angl. whistleblowers) – tai apie neteisėtus arba tiesiog neteisingus veiksmus pranešantys asmenys. Šioje knygoje pateikiama istorinė pranešimo reiškinio apžvalga, analizuojant įvairius JAV istorijos įvykius nuo XVIII a. Amerikos revoliucijos iki Edvardo Snoudeno (Edward Snowden), judėjimo #MeToo ir Donaldo Trumpo melo skandalo. Aptariama, kaip pranešimas gina viešąjį interesą, dažniausiai pranešėjo asmeninio gerbūvio sąskaita. Autorės teigimu, pranešėjų iniciatyva labai svarbi, skatinant elito atskaitomybę šiuolaikinei visuomenei ir palaikant sveiką demokratiją.

Litwa, David M. How the Gospels became history : Jesus and Mediterranean myths. – New Haven ; London : Yale University Press, 2019. – 298 p.

Žymus ankstyvosios krikščionybės tyrėjas nagrinėja graikų-romėnų kultūros poveikį, kuriant Evangelijas. Studijoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad nemažai Evangelijų pasakojimų panašūs į randamus antikinių autorių (tokių kaip Plutarchas, Horacijus ir daugelis kitų) kūriniuose. Autoriaus teigimu, Evangelijos turi nemažai antikinės literatūros bruožų: istorijų apie žymius valdovus bei karalius, geografinių aprašymų, liudininkų pasakojimų bei pakaitinių įvykių variantų pateikimas, įtaigus bei vaizdingas stilius ir kt. Kiekviename skyriuje nagrinėjama svarbi Evangelijos tema arba siužetas: Jėzaus genealogija, Nekaltas Prasidėjimas, Trys Karaliai ir kt. Skyrių pabaigoje pateikiamas literatūros toliau skaityti sąrašas.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė